طراحی و معماری فاز1و2

طراحی پلان ونما :

طراحی پلان و نما، اولین،مهمترین وسرنوشت سازترین قسمت فرایند ساخت هرساختمان است که ارزش نهایی آن را رقم خواهد زد و جانمایی ها وفضا سازی های صورت گرفته درآن، تعیین کننده میزان خوش ساخت بودنش خواهدبود.

 طراحی

 توجه به طراحی داخلی ونحوه چیدمان ،مبلمان وسایر تزیینات نهایی ساختمان همزمان با طراحی پلان ، وبدست آوردن تصویرسه بعدی (3DMAX) آن میتواند نمایی واقعی ازساختمان راپیش ازساخته شدن ارائه نمایدکه براحتی می توان معایب و محاسن آن را پیش ازساخته شدن رویت نمود و دررفع معایب و تقویت محاسن آن کوشید.

پلان

شرکت خانه معماری شریف باارائه طرحهای مدرن، مطابق با سلیقه روزدنیا و تهیه نمایی سه بعدی ازساختمان ، می تواند شما را درمهمترین و سرنوشت سازترین قسمت ساخت یاری نماید .

 

مسیر سایت