تاثیر رنگ ها در تبلیغات

تاثیر رنگها در تبلیغات

 

 

امروز استفاده‌ي روزافزون از رنگ‌ها، همراه با رقابت فزاينده ميان توليدکنندگاني که مشتاق افزايش فروش محصولات خود هستند، تحول زيادي در زمينه‌ي روانشناسي رنگ پديد آورده است. يک توليد کننده به منظور فروش محصولاتش، روانشناسي رنگ‌ها را نيز بايد مد نظر قرار دهد. اگر به عنوان مثال محصول او شکر باشد، در اين صورت او مي‌داند که بايد شکر خود را در يک بسته‌ي آبي رنگ و يا حداقل داراي يک زمينه‌ي آبي عرضه کند. دليل آن اين است که احساس فيزيولوژي انسان در رابطه با رنگ آبي، «شيريني» است. توليدکننده‌ي امروز خوب مي‌داند که شکر را در بسته‌هاي سبز رنگ عرضه نکند چون رنگ سبز يک احساس «گس» را در انسان پديد مي‌آورد پديد مي‌آورد و چه کسي خواستار شکر «گس» است؟ شرکت‌هاي هواپيمايي نيز مي‌دانند که در انتخاب رنگ‌هاي به کار رفته براي تزيين داخلي کابين، چه نکاتي حائز اهميت‌اند. آنها به خوبي واقفند که اضطرابات ناشي از پرواز حتي در ترسوترين مسافران به وسيله‌ي چه رنگ‌هايي کاسته مي‌شود.

مسیر سایت