تاثیر رنگ در شخصیت و زندگی افراد

 

آيا تا بحال دقت كرده‌ايد كه چرا شـركـتهاي تبـليـــغات طـراحـان اتـومـبـيـل و دكـوراتـورهـا از اشــكال و شــمايل بخصوصـي اسـتفاده مي‌كنند؟ دليلـش اين است كه يـك تاثير رواني در‌وراي رنگ‌ها‌ وجود دارد.هر رنگي داراي قدرت تاثيرگـذاري ويژه‌اي مي‌باشد.بعضي از واكنش‌هاي ما نسبت به رنگ‌ها بصـورت رفتارهاي اكتـسابي و برخي ديگر بـصـورت پـاسـخ‌هاي فيزيولوژيـكي‌ نمود پيدا مي‌كنند. درك كردن نمود پيدا مي‌كنند. درك كـردن بهتر رنگ‌ها ميتواند در زنـدگي روزمره و ياشغلي شما تاثيرات فراواني گذارده و محاسن‌ زيادي برايتان به ارمغان بياورد. 

اقسام رنگ

بطور كلي رنگ‌ها به سه دسته اصلي تقسيم مي‌شوند: رنگ‌هاي خنثي، رنگ‌هاي گرم و رنگ‌هاي سرد

سياه، سفيد، خاكستري، بژ، قهوه اي

رنگ‌هاي خنثي رنگ‌هايي هستند كه در طيف رنگي وجود نداشته و از تركيب رنگ‌هاي ديگر بوجود مي‌آيند و مي‌توانـنـد اثرات مـثـبت يا منفي داشته باشند. سفيد واقعا" يك رنگ نيست بلكه عدم حضور رنگ بشمار مي‌رود و نـشـانگر خلوص و پاكي است. از طرف ديگر مشكي نشانه قاطعيت، الزام و رسميت مي‌باشد.

رنگ‌هاي گرم

 قرمز، نارنجي، زرد، سبز چمني، ارغواني
رنگ‌هاي گرم محرك سيستم عصبي بوده و احساسات را تشديد مي‌كنند. اين دسته از رنگ‌ها بوضوح قابل رويت بوده و موجب جلب توجه مي‌گردند

رنگ‌هاي سرد

آبي، بنفش، فيروزه اي، سبز مايل به آبي، سبز
رنگ‌هاي سرد رنگ‌هايي ملايم هستند كه اثراتي آرام بخش دارند. آبي روشن مي تواند نشانه صلح و دوستي و آسـايش خاطر، و آبـي تيره نشـانگر قـابليت اعتماد و درستي باشد.

- قرمز - سختي، نيرو و خوش اقبالي

- ارغوانی - اختيار، قدرت و سلطنت

- آبی - روشن: آرامش،آسودگي خاطر - تيره: قدرت،صداقت، پشتكار

- سبز - جواني و طبيعت، قدرت شفا بخشي و التيام

- نارنجی - گرمي، حرارت، رضايت و خوشحالي

- قهوه ای - خاكي بودن، محكمي، استواري و قابليت اعتماد

- مشکی - قدرت، اختيار و استقلال

 

اگر تا حال زندگی شما خالی از رنگ‌های گوناگون و شاد بوده و تــوجهی به استفاده از رنگ‌ها نمی‌كردید، بهتر است شروع كنید. شـركتـ‌های تـبلـیغاتی و تـاجران بـاهوش از روانشانسی رنگ‌ها برای تاثیر گذاری روی شما بهره می برند، شما نیز باید برای تاثیر گذاری در زندگیتان از رنگ‌ها استفاده كنید. در لباس در هدیه در محل زندگی و.... و تاثیر آنها را در دیگران بسیار مثبت خواهید دید.
برای درك بهتر اگر تا امروز از اعتماد به نفس كمی برخوردار بودید از رنگ آبی یا سبز در لباس خود شروع كنید بله از یك جا باید شروع كرد.درك اینكه هر رنگی چه معنی دارد، نقطه آغاز خوبی است. با بكارگیری رنگ‌ها زندگی خود را شیرین تر و رنگی تر نمایید.
 

/p

مسیر سایت