تعريف : روفيكس صفحه فلزي مشبكي است كه داراي هفت ناوداني به شكل V و تعداد حداقل 7000 شبكه در هر متر مربع مي‌باشد.
تاريخچه : بيش از چهل و پنج سال است كه در كشورهاي اروپايي از اين محصول استفاده مي‌شود. روفيكس در ابتدا به صورت سقف كاذب مسلح (بدون نياز به شبکه آرماتور) مورد استفاده قرار گرفت . با بستن روفيكس به زير تيرهاي فرعي توسط مفتول فلزي ديگر نيازي به نصب شبكه آرماتور براي نگهداري سقف كاذب وجود نداشت و اين خود موجب صرفه‌جويي در مصرف مصالح و همينطورباعث سرعت و سهولت در اجرا مي‌شد.

مشخصات :‌

ورق اوليه: ورق رول به ضخامت 0.8 ميليمتر از نوع فولاد مباركه ST- 12
ـ انواع : در دو نوع روغني و گا لوانيزه. 
ـ ابعاد : عرض 82 سانتيمتر و طول حداكثر 12 متر. 
ـ وزن : حدود 4 كيلوگرم در متر مربع 
- بتن: متراكم كردن بتن نيز به راحتي توسط تخته ماله امكان پذير است. اسلامپ مناسب براي بتن دال بين 3 الي 5 سانتيمتر مي‌باشد.امتيازات سقف روفيكس

1 ـ سهولت اجرا
2 ـ سرعت
3 ـ سهولت حمل و نقل ، و حجم ناچيز ضايعات
4 ـ افزايش استحكام سازه