اندازه گیری و آماده کردن سطح

اندازه گیری وآماده کردن سطح

اندازه گیری و آماده کردن سطح:

اولین کار این است که تخمین چند تا طاقه کاغذ دیواری برای تزئین اتاق نیاز دارید. اگر از جنسی استفاده میکنید که در اندازه های استاندارد است، ابعاد اتاق را اندازه بگیرید و با توجه به جدول ارائه شده تعداد طاقه مورد نیاز برای پوشاندن دیوارها و سقف را بدست آورید (برای درب و پنجرههای معمولی کفایت میکند.) اگر از کاغذ دیواری پارچهای پشت کاغذی استفاده میکنید که عرض غیراستاندارد دارند، هر دیوار اندازه بگیرید و از فروشنده بخواهید تعداد مورد نیاز شما را بدهد. چنین موادی برای دور ریختن بسیار گران هستند. کاغذ دیواری ها در آمریکا عرض طولهای متفاوتی دارند، اما معمولا به صورت طاقهای در یک اندازه موجود هستند تا بتوان یک محدوده خاص را پوشاند و آنرا برید و کوتاه کرد.

جدا کردن کاغذدیواریهای قدیمی:

بهتر از قبل نصب کاغذ دیواری جدیدی، کاغذ دیواریهای قدیمی را جدا کنید. حتی اگر مواد قدیمی سالم به نظر برسند، نصب کاغذ دیواری چسبی جدید ممکن است باعث بلند شدن آن شود و حبابهای زشتی پدید آید که به هیچ عنوان نمیتوان آنها را مخفی کرد. و بعد از کندن کاغذ دیواری وینیل نیز لایه زیری نیز باقی خواهد ماند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که به دیوار چسبیده پس چسباندن کاغذ دیواری روی دیگری نتیجه خوبی در بر ندارد. اتاق را تا حد ممکن خالی کنید و یک ملحفه روی وسایل مانده و زمین پهن کند. قدم بعدی تشخیص نوع کاغذ دیواری است که باید از دیوار کنده شود. کاغذ دیواریهای چاپی معمولی آب را به سرعت جذب میکنند ولی انواع دیگر نه. برای تشخیص انواع قابل شستشو از انواع وینیل یک گوشه آن را بلند کرده و سطح خشک آنرا بکنید. لایه پلاستیکی چای کاغذ دیواریهای وینیل کنده خواهد شد اما انواع قابل شستشو توسط غلتک دندانه دار یا کاردک ارهای یا دستگاه بخار، لایه پلاستیکی را مثل کاغذ دیوارهای چاپی بکنید. در مورد کاغذ دیواریهای پارچهای پشت کاغذی میتوان پارچه را از لایه پشتی جدا کرد. قبل از رفتن سراغ روش همای سخت همین را امتحان کنید.

آماده کردن سطح:

وقتی کاغذ دیواری قبلی را از دیوارها و سقف جدا گردید، قدم بعدی آماده کردن سطح آن تا حد ممکن برای یک نصب موفق میباشد، یک روکش پلاستیکی روی زمین بکشید و تمام کلیدها و پریزهای برق را با چسب نواری بپوشانید. دیوارها و سقف را با ماده تمیز کننده قوی یا صابون بشورید. دیوارها را از پایین به بالا تمیز کنید و سپس از بالا به پایین آب بریزید. سپس بگذارید. کاملاً خشک شود.

سپس، کلیه ایرادات سطح از قبیل ترک، سوراخ و آسیب وارد آمده توسط دکوراسیون قبلی یا هنگام کندن را دفع کنید. در آخر، دیوارها و سقف را با یک لایه دقیق شده چسب بپوشانید تا تمام روزنهها را یکدست کرده و باعث بهبود دوام کاغذ دیواری چسبیده در طول نصب میشود. سپس بگذارید خشک شود.

1) برای کندن کاغذ دیواری ابتدا سطح را با یک اسفنج یا اسپری تفنگی خیس کرده صبر کنید تا آب نفوذ کند. اگر لازم بود این عمل را دوباره تکرار کنید.


2) با استفاده از یک اسکریپر از قسمت درزها شروع به کندن کنید. اگر لازم بود دوباره آن را مرطوب کنید.


3) قبل از اینکه کاغذ دیواری اطراف پریز یا دیگر اتصالات را بکنید برق را قطع کنید و برای کندن کاغذ دیواری اطراف پریز پیچ های روی آن را شل کنید.


4) بعد از برداشتن قسمت عمده کاغذ دیواری، باقیمانده کاغذ دیواری که بروی دیوار به جا مانده را با اسفنج یا اسپری تفنگی و یک سکریپر از بین ببرید.


پرش طولی: 

برای محاسبات سریع، میز چسب کاری را به فواصل 30 سانتیمتر تقسیم کنید. کاغذ دیواری مورد نیاز برای نصب را اندازه گیری کنید و روی کاغذ علامت بزنید و اولین تکه را از طول ببرید.
چسباندن کاغذ دیواری:

1) چراغها را روشن کنید تا تمام نقاطی را که چسب ندارند و چسب بزنید مات به نظر می­رسند نه براق. یک لایه قوی از چسب از مرکز کاغذ به صورت طولی بمالید.


2) یک لبه کاغذ دیواری را با میز مماس کنید و از قسمت مرکزی که چسب زده بودید به سمت لبههای خارجی چسب را بمالید. لبه دیگر را نیز با میز مماس کرده و همانطور چسب را بمالید. چک کنید تا هیچ جایی بدون چسب یا نازک نباشد.


3) چسب زدن را تا انتهای میز ادامه دهید. قسمت انتهای کاغذ دیواری چسب زده را تا کنید و روی خودش بذارید، قسمت چسبی روی قسمت چسبی. کاغذ را روی میز سر دهید تا قسمت تا شده آویزان شود. بقیه کاغذ دیواری را چسب بزنید و لبه دیگر را نیز مثل قبلی به روی خودش تا کنید.

*برای اینکه بتوانید پشت کاغذ وینیل سنگین یا هر نوع کاغذ دیواری را چسب بزنید بدون آنکه همه جا به چسب آلوده شود ،به هر نوار مدتی زمان دهید تا برای نصب آماده شود.از همان چسبی که تولیدکننده ی کاغذ دیواری توصیه کرده است ،استفاده کنیدنوار اولی را روی میز چسب کاری پهن کنید به گونه ای که پشت آن روبه شما باشد .چسب را از وسط رو به بالا بر پشت آن بمالید .این نیمه بالایی راکه چسب زده اید از لبه تا وسط نوار روی چسب خوردگی تا کنید.سعی کنید هنگام تا کردن نیمه بالایی ،چروکی در سطح کاغذ ایجاد نشود ،حالا نیمه ی پایینی را چسب بمالید.زمانی که نوار اولی راکنار گذاشته اید تاآماده شود ،به نوار دوم چسب بزنید .اگر برای هر دیوارهمه ی نوار های لازم را پیشاپیش می برید،پشت هرنوار ،روی لبه نوار بالای بنویسید((بالا))و هر نوار را یک شماره بدهید.نوار آماده برای نصب رابه این صورت به دیوار بچسبانیدوصاف کنید ،سپس تای نیمه ی پایینی را باز کنید ،آنرا هم بچسبانید و صاف کنید . 

 

*نخستین کار برنامه ریزی برای تطبیق نقش ها ،جور کردن و به هم انداختن نقش کاغذ دیواری است،یا بهتر بگوییم بر نامه ریزی در این مورد که عدم انطباق در کدام نقطه از دیوارکمتر به چشم می آید .بروز خطای عدم انطباق نقش،اجتناب ناپذیر است ،چرا که وقتی به آخرین تکه کاغذ دیواری می رسیم ،اغلب مجبور می شویم آن را تاسر اولین تکه کاغذ یواری کوتاه کنیم .برای اینکه تاثیر این خطا به حداقل برسد ،همیشه کار را از جایی که دید کمتری دارد شروع کنید .برای نمونه از زاویه دیوار و یا کنار در یا پنجره ،یعنی جایی که نقش ناجور ،امتداد کوتاه تری _حتی تنها چندین سانتیمتر _از ارتفاع دیوار را می پوشاند.

اینک آماده هستید که اولین تکه رابچسبانید .اولین تکه بیشترین اهمیت را دارد زیرا با نصف آن ، تکلیف تکه های بعدی تعیین می شود .اگر تکه ی اول کاملا عمودی قرار نگیرد ،باقی تکه ها از تراز خارج خواهند شد و خطای اولیه بیشتر و بیشتر به چشم خواهد آمد .برای ایجاد یک استای واقعاعمودی(شاغولی)،از شاغولی یا از تراز استفاده کنید 

روی دیوار به اندازه پهنای کاغذ دیواری از نقطه شروع دور شوید ،یا 12 میلی متر به عقب برگردید و امتداد شاغول را تعیین کنید و علامت بزنید .اولین تکه کاغذ دیواری از اولین شاغول شروع می شود . اگر نقطه ی شروع ،زاویه دیوار است،کاغذ دیواری را کنج دیوار اطراف آن را به خوب فشار دهید .دو تکه اول کاغذ دیواری را به گونه ای بچینید که نقش روی آن ها با هم مطابقت داشته باشد.هر تکه باید چند سانتی متر بلند تر ازارتفاع دیوار باشد.
 

نکات فنی در مورد کاغذ دیواری

 

 

 

 قبل از آن که شما کاغذ دیواری تان را انتخاب کنید می بایست تصمیم بگیرید چه نوع کاغذی استفاده می کنید. تنوع گسترده ای از انواع مختلف کاغذ در بازار امروز، وجود دارد. آن ها به چندین روش تولید می شوند و اثرهای مختلفی را بر روی دیوار به وجود می آورند. بدین صورت داشتن این موضوع در ذهن که سبک دکوراتیوی که شما سعی دارید به آن برسید در هنگام انتخاب کاغذ برای مثال، یک کاغذ سنگین وزن برجسته در یک دوره زمانی نمای خوبی دارد، اما ممکن است در طرح های معاصر نمای عجیبی داشته باشد، مهم است.کاغذ دیواری

کاغذ دیواری استاندارد

رول های استاندادر چاپی دارای عرض 52 سانتی متر هستند. آن ها در تنوع بزرگی از رنگ ها و طرح ها تولید می شود و اکثراً دارای پرداخت مات هستند.بلوک بندی شده دستی/کاغذ دیواری چاپی

این ها دارای ابعاد استاندارد هستند اما طرح ها به وسیله دست چاپ زده می شوند، که باعث می شود نسبت به کاغذهای استاندارد بسیار گران تر باشند.

کاغذ دیواری وینیل

این طرح ها شامل کاغذیست که به وسیله یک لایه رویی وینیلی چاپی محافظت می شوند. استفاده از آن ها استفاده است و همچنین در مقابل فرسایش مقاوم هستند و خراشیده نمی شوند و آن ها می توانند نمای درخشان داشته باشند.کاغذ دیواری بافت دار

این کاغذها برای استفاده برای روی دیوارهایی که کمی ناموزون هستند مناسب می باشند زیرا الگوی بر آمده شان معایب کوچک را می پوشاند. آن ها مانند کاغذهای استاندارد بر روی دیوار نصب می شوند اما برای کندن و جدا شدن به خیساندن بیشتری نیاز دارند.آناگلیپتا و لینکراستا

آناگلیپتا یک کاغذ دارای نقوش برجسته است که در ابتدا در دوره ویکتوریا استفاده شده و از یک ترکیب نخ و کاغذ درست می شود. این کاغذ زمانی که مرطوب باشد از میان رولرهای حک کننده الگوها عبور می کند که باعث حک شدن طرح بر روی کاغذ می شود. این کاغذ به طور ویژه برای نواحی دارای فرسایش بالا مانند راهروها مناسب می باشند. این کاغذ به صورت بدون رنگ تولید می شود بنابراین تنها می توانید آن را برای تطابق با طرح دکوراسیون اتاق به دلخواه رنگ بزنید، این کاغذ همچنین قابل استفاده به عنوان پایه ای برای ایجاد تعدادی از اثرات رنگ شکسته استفاده شود زیرا لعاب درون تورفتگی های آن می نشیند و باعث پررنگ تر شدن الگو می شود.

لینکراستا یک پوشش دیواری حک دار می باشد مانند آناگلیپتا اما از ترکیب لینولیوم ساخته می شود و مقاومت آن دو برابر است.


کاغذ دیواری تراشه چوب

این یک کاغذ مورد علاقه در تجارت تر و تازگی است زیرا تراشه های کوچک چوب می توانند تعداد زیادی از خطاها را بپوشانند و به د یوارها نمایی مانند حریر بدهند. در هنگام جداسازی تراشه های چوبی دقت زیادی کنید زیرا ممکن است گچ دیوار همراه با آن ها جدا شود با جدا کردن آن ها شما ممکن است مجبور باشید دیوار را دوباره گچ کاری کنید.

کاغذدیواری قهوه ای وینیلی

این یک کاغذ وینیلی است که دارای الگوی برآمده ایجاد شده به وسیله یک فرایند چاپی خاص می باشد، بر روی گرما ناحیه چوبی منبسط شده و یک اثر سه بعدی را به وجود می آورند. طرح های استفاده شده نسبتاً قدیمی هستند اما اخیراً طرح ها گسترش یافته است.

ابزار

میز چسب کاری

این میزهای سبک و تاشو ارزان قیمت بوده و باعث می شوند کار با کاغذ دیواری های ساده تر شود. زیرا آن ها کمی پهن تر از رول های کاغذ هستند و به قدر کافی بلند تا بتوان به سادگی چسب را روی آن ها پخش کرد.قلموی آویختن کاغذ

این یک قلموی باریک است که برای نرم کردن کاغذ هنگامی که روی دیوار نصب می شود استفاده می گردد.


قلموی چسب کاری

این قلموی بزرگ با موهای مصنوعی برای پخش کردن چسب بر روی کاغذ استفاده می شود.

شاغول

ساده ترین شکل وزنه ای است که از یک نخ آویزان می شود و شما را قادر می سازد تا یک خط کاملاً عمودی را بر روی دیوار ترسیم کنید. همچنین خریدن ورژن هایی که شامل مخزن گچی هستند نیز ممکن است. این نوع بر روی نخ را گچی می کند و به شما اجازه می دهد تا آن را مثل فنر بکشید تا طرح و رد خط بر روی دیوار بیفتد.

رولردرز

این وسیله کوچک دارای یک رولر چرخان است که برای چرخیدن بر روی درزهای کاغذ دیواری و مرزهای آن مناسب است.جداکننده بخار

این دستگاه های برقی قابل خریداری و اجاره کردن هستند و زمانی که شما در حال جدا کردن نواحی بزرگی از کاغذ دیواری هستند مفید هستند. آن ها با آب پر می شوند که تا نقطه جوش گرم می شوند. آن گاه بخار از یک تیوپ لاستیکی بالا می رود تا به یک صفحه برسد که این صفحه در برابر دیوار نگهداشته می شود بخار به زیر کاغذ می رو و چسبندگی آن را ضعیف می کند.

قیچی های دکوراتور

این قیچی ها دارای تیغه های بلند برای بریدن کاغذ در خطوط مستقیم می باشند. آن ها همچنین دارای انتهای پهن می باشند.

چسبنده ها
این شامل تمام انواع چسب کاغذ دیواری بوده و به شکل پودری تولید می شود. همچنین یک چسب مرزی هم وجود دارد که در یک تیوپ قرار داده می شود و برای چسباندن لبه های کاغذ مفید است.


جداکننده بخار

این دستگاه های برقی قابل خریداری و اجاره کردن هستند و زمانی که شما در حال جدا کردن نواحی بزرگی از کاغذ دیواری هستند مفید هستند. آن ها با آب پر می شوند که تا نقطه جوش گرم می شوند. آن گاه بخار از یک تیوپ لاستیکی بالا می رود تا به یک صفحه برسد که این صفحه در برابر دیوار نگهداشته می شود بخار به زیر کاغذ می رو و چسبندگی آن را ضعیف می کند.

قیچی های دکوراتور

این قیچی ها دارای تیغه های بلند برای بریدن کاغذ در خطوط مستقیم می باشند. آن ها همچنین دارای انتهای پهن می باشند.

چسبنده ها
این شامل تمام انواع چسب کاغذ دیواری بوده و به شکل پودری تولید می شود. همچنین یک چسب مرزی هم وجود دارد که در یک تیوپ قرار داده می شود و برای چسباندن لبه های کاغذ مفید است.

 
 

 

 

 

پالودریوم

 

پالودریوم نوعی اکو سیستم ابی و خاکی میباشد که در ان ابزیانی نظیر ماهیها در کنار دوزیستان و انواع گیاهان خاکی در کنار یکدیگر زندگی میکنند  یک پالودریوم به دو قسمت تقسیم میشود که در قسمت پایین انواع ماهی نگهداری میشود مانند اکواریوم  و در قسمت بالای پالوداریوم ساقه و برگ گیاهان رشد مینمایند . در قسمت پایین پالاداریوم گیاهانی زندگی میکنند که کاملا ابزی هستند و در اب رشد و تکثیر پیدا میکنند ولی در ادامه یعنی در قسمت  بالای پالوداریوم گیاهانی که در هوا رشد مینمایند قرار میگیرند که البته ریشه و بخشی از ساقه این گیاهان مانند محیط طبیعی درآب قرار دارد.

در یک پالوداریوم میتوان بسیاری از گیاهان و جانوران را نگهداری نمود، از گیاهان ابزی مانند کریپتون، تا گیاهانی که در مناطقی مانند کناره های مرداب ها زندگی میکنند، مانند نخل مرداب.

تقزیبا اکثر گیاهان مناطق گرمسیر و استوایی را میتوان در پالوداریوم نگهداری کرد که این مسئله باعث میگردد یکی از لذتهای دارندگان پالوداریوم در مسافرتها و پیکنیکها جمع اوری گیاهان زیبا برای اکو سیستم خود باشد و شما وقتی با یک دارنده پالوداریوم به سفر یا پیکنیک بروید خواهید دید که او با چه اشتیاقی تمام اطراف خود را میکاود و سرسری از کنار هیچ چیز رد نمیشود زیرا دائما به دنبال گیاهان زیبا برای پالوداریوم خود میباشد به غیر از انواع گیاهان در یک پالوداریوم انواع ماهی نیز در قسمت پایین ان قرار دارند که البته باید در انتخاب ماهیها دقت کافی انجام شود که این ماهیها به گیاهان اسیب نرسانند . در یک پالوداریوم سیستمهای تصفیه اب باید به گونه ای عمل کنند که اب کاملا تمیز و شفاف بماند و بوی بدی از ان ساطع نشود.

 

یکی از ارکان اصلی یک پالوداریوم راکتور گاز کربنیک است که برای مصرف گیاهان ابزی گاز co2 به میزان لازم به اب می افزاید . افزودن مکملهای مناسب گیاهان نیز از الزامات یک پالوداریوم سالم میباشد. پالوداریومها در ابعاد و اندازه های متفاوت و بسته به سلیقه و شرایط مکانی متقاضی طراحی میگردند اما بالا بودن ارتفاع مشخصه قالب یک پالوداریوم است و تا جایی که امکان داشته باشد ارتفاع ان بلند گرفته میشود تا جای کافی برای قد کشیدن گیاهان مردابی وجود داشته باشد  و تنها مشگلی که ایجاد میشود دسترسی به کف مخزن است و معمولا در پالاداریومهایی که بسیار بلند طراحی میشوند به ته گیاهان در ابتدا قطعه ای سنگین بسته میشود و سپس در محل مناسب خود در مخزن رها میشود تا بر اثر وزن  به کف برسد و بعد از مدتی در کف ریشه بدواند و ثابت گردد

نوعی از پالودریوم که در ان از  ریزش اب از بالا به پایین مانند یک ابشار صخره ای استفاده میشود به ریپاریوم معروف است و منظره ای بسیار بی بدیل را بوجود می اورد

/p

اهمیت آکواریوم در معماری داخلی

 


وجود آشفتگی در زندگی شهری و صنعتی امروز ضرورت ایجاد آرامش را دو چندان می کند ،برای دستیابی به این مهم روشهای متعددی در پیش روی ما قرار دارد و تنها با باز کردن چشم سومی می توان بر این مقوله تسلط یافت . یکی از روشهای رسیدن به آرامش دسترسی به محیط طبیعی است ، متاسفانه امروزه با گسترش زندگی آپارتمانی رابطه انسان با طبیعت به میزان قابل توجه ای قطع شده است و انسان همواره در تلاش است تا این خلاء بزرگ را با کشاندن گوشه هایی از طبیعت به محل زندگی خود پر کند . در کشور های توسعه یافته آکواریوم جزئی از دکوراسیون داخلی منازل ، فروشگاه ها و اماکن تجاری بشمار می رود . روانشناسان معتقدند 15 دقیقه تماشای آکواریوم می تواند انسان را به مدت 48 ساعت شاداب نگه دارد و بر تمرکز افراد جهت یادگیری بیافزاید. گذشته از آن آکواریوم می تواند به زیبایی معماری داخلی بنا کمک شایانی کند ، البته رعایت اصول صحیح در بکار گیری آکواریوم بسیار مهم و قابل اهمیت است . 
بسیاری از معماران و طراحان داخلی تنها به پیشبینی مکانی برای قرار گیری آکواریوم بسنده می کنند و از محدودیت استفاده آکواریوم در محیط های خاص غافلند . بکار گیری غیر اصولی آکواریوم نه تنها به زیبایی فضا کمک نمی کند بلکه با رشد جلبکها منظر زننده ای را ایجاد می نمایند.
بنابر این جهت طراحی و تعبیه آکواریوم در طرح خود میبایست عوامل زیر را مورد توجه قرار داد :

انتخاب گونه زیستی آکواریوم
آکواریوم ها را می توان به چهار گونه استوایی ، مرجانی ( آب شور ) ، رودخانه ای و مردابی طراحی کرد ، انتخاب گونه ای خاص به شرایط اقلیمی مکانی که آکواریوم در آن قرار می گیرد بستگی دارد. به عنوان مثال انتخاب طرح استوایی مستلزم و جود نور طبیعی مناسب و دمای معتدل است .
در اینجا بصورت جداگانه گونه های مختلف را مورد بر رسی قرار می دهیم.

طراحی آکواریوم استوایی
همان طور که قبلا" گفته شد ساختار آکواریوم استوایی به گونه ایست که نیازمند نور زیاد و دمای مناسب است ، البته نور بیش از حد نیز باعث رشد نا متجانس جلبکها می شود و به ظاهر آکواریوم لطمه زیادی می زند . 
در طراحی اکواریوم استوایی از گیاهان آبزی بصورت فشرده استفاده نمایید و سعی کنید حتی الامکان تمامی نقاط آکواریوم را پوشش دهید . از گیاهان استوایی می توان والیز نریا ، کریپتون و برگ سیبی را نام برد . 
دمای مناسب برای این گونه 28 تا 32 درجه سانتیگراد است. مرحله بعد انتخاب گونه ماهیان است ، گوپی ، آنجل ، بلک ویدو ، نئون و انواع تترا ها ماهیان آکواریوم استوایی را تشکیل می دهند . 

طراحی آکواریوم مرجانی
همان طور که از نامش پیداست ، آکواریوم مرجانی محیطی پوشیده از مر جان ها و صدف های در یایی است . 
آب این گونه شور است و می بایست از ماهیان آب شور ( دریایی ) استفاده کرد . دلقک ماهی ، آنجل آنتن دار ، خفاش ، خروس دریایی می توانند به عنوان ماهیان این گونه انتخاب شوند.

طراحی آکواریوم رود خانه ای

همه می دانیم که رودخانه ها پوشیده از قلوه سنگ و صخره های سنگی هستند ، بنابر این سعی کنید آکواریوم را به شکل کف رود خانه طراحی کنید ، استفاده از تعدادی صخره کوچک آکواریوم را به محیط طبیعی نزدیکتر می کند . 
بهتر است در آکواریوم رودخانه ای از ماهیان گوشتخوار استفاده کنید ، ماهیان مناسب این محیط اسکار ، دراگون ، کارد ماهی ، و انواع سیچلاید ها هستند .
استفاده از گیاه در این آکواریوم پیشنهاد نمی شود زیرا معمولا" توسط ماهیان نابود و ریشه کن می شوند . دمای مناسب برای این گونه 22 تا 28 در جه سانتیگراد با نور ملایم است .


طراحی آکواریوم مردابی 
ماهیان مناسب این گونه را فایتر ، کت فیش ، پوزه خرگوشی و گورامی ها تشکیل می دهند . گیاه گندمی نیز مناسب ترین گیاه برای این آکواریوم است.

بر خلاف تصور مردم ما راه اندازی و نگهداری یک آکواریوم بسیار ساده است و نیازمند داشتن تخصص خاصی نیست . خوشبختانه در ایران به میزان قابل ملاحضه ای فرهنگ نگهداری آکواریوم رشد کرده است و افراد زیادی به پرورش و نگهداری این موجودات دوست داشتنی روی آورده اند.

ایجاد اکوسیستم در آکواریوم

ایجاد اکوسیستم درآکواریوم

 

اکوسیستم یا چرخه حیات قانون طلایی زیست در کره زمین است و هر جا که عمدا یا سهوا به قسمتی از آن صدمه وارد شده یا دخل و تصرفی صورت بگیرد این چرخه دچار اختلال شده ،و لی پس از مدتی خود را بازسازی کرده و با تغییراتی دوباره شکل میگیرد.(ساختار جدید نمیتواندهمواره مطلوب ما باشد).اینکه این چرخه چیست شاید مطلب به درازا بکشد ولی بطور خلاصه و در حد توانم عرض کنم که عبارتست از تولد،زندگی ،مرگ و ارتباط بین کلیه اجزا و تاثیر متقابل آنان بر یکدیگر.انچه به ما مربوط میشود ،اکوسیستم آبی است. منظور از اکوسیستم آبی رابطه کلیه موجودات و اجزاء تشکیل دهنده محیط آبی (جاندار و بیجان)بر یکدیگر و با یکدیگر است .بطوریکه از این ارتباط یک چرخه حیاتی که استمرار داشته بوجود بیاید.باز مطلب را به خودمان مربوط تر کنیم .منظور از اکوسیستم در آکواریوم ما ،ارتباط کلیه اجزاء موجود در محیط تانک ماست که سبب پایداری شرایط زیستی در آن میشوند.مثالی ساده شاید این باشد که ما یک تانک با ظرفیت آبگیری مشخص داریم و در آن یک یا چند گونه ماهی نگهداری میکنیم و در آن از وسایل تزئینی طبیعی و مصنوعی استفاده کرده و گیاهان آبزی در آن داریم و با نور طبیعی یا مصنوعی روشن میشود.وقتی از آن به عنوان یک اکوسیستم میتوانیم یاد کنیم که چرخه زیستی در ان شکل گرفته و به تعادل رسیده باشد به اینصورت که .گیاهان محیط آبی (گیاهان عالی مانند گیاهان تزئینی که ما در محیط وارد کرده ایم و یا گیاهان ساده تر که همان جلبکهایی هستند که بطور طبیعی در آب بوجود می آیند )قسمت پایه زنجیره غذایی را با استفاده از نور در تانک تشکیل دهند، در مرحله بعد ماهیان گیاهخوار از این منیع غذایی استفاده کرده و تولید فضولات کنند و فضولات تولیدی طی سیکل ازت به مواد قابل جذب برای گیاهان تبدیل شده و سبب پایداری حیات گیاهی و تولید مجددغذای گیاهی در تانک شوند و چرخه تولید و مصرف غذا به همین شکل استمرار یابد .از طرف دیگر گیاهان با جذب نور و مواد معدنی در محیط آبی ،ضمن اینکه تولید غذا میکنند به تولید اکسیژن در آب پرداخته و شرط حیات ماهیان را در آب فراهم سازند.و به همین ترتیب اجزای بسیار زیادی در این محیط وجود دارند که بر یکدیگر تاثیر گذاشته و از یکدیگر تاثیر میپذیرند و جمع این ارتباطات سبب پایداری حیات در تانک میشود.


خلاصه اینکه اگر یک تانک با حجم مناسب داشته باشیم و در ان گیاه طبیعی بکاریم و تعداد ماهی متناسب (از نظر گونه و تعداد) در آن رها کنیم ،در صورتی که اکوسیستم در این تانک به تعادل رسیده باشد دیگر نیازی به غذا دادن یا اکسیژن رسانی یا تعویض آب و.... نخواهد بود .این اکوسیستم است که همه این موارد را فراهم کرده و تنظیم میکند.

شاید اولین قدم در ایجاد اکوسیستم در اکواریوم تشکیل چرخه ازت باشد . این چرخه مربوط به ترکیبات مختلف نیتروژن در سیستم های بسته پرورش و نگهداری آبزیان است . در این چرخه آمونیاک حاصل از گوارش ماهی و تجزیه پسماند غذا به وسیله باکترهای به نیتریت و سپس بوسیله باکتریهای به نیترات تبدیل میگردد . نیترات تولید شده بوسیاه گیاهان ابزی به مصرف میرسد . در این فرایند که در حقیقت یک اکسیداسیون باکتریایی می باشد . آمونیاک و نیتریت که در مقادیر کم نیز برای ماهیان سمی می باشند به نیترات تبدیل میگردند . مقادیر بالای نیترات برای ماهییان مهلک نیست . در ادامه بصورت علمی به این فرایند بیولوژیک میپردازیم.در ابتدا تغییراتی که با ورود ماهی به اکواریوم رخ میدهد را مورد بررسی قرار میدهیم . 

در ابتدا راه اندازی آکواریوم در صورت استفاده از آب شهری ، پس از اتمام دوره اثر بخشی مواد ضد عفونی موجود در محیط (دست کم کلر موجود در آب لوله کشی) با محیطی فاقد میکرو ارکانیسم روبرو هستیم . با ورود اولین قطعه ماهی به این محیط و شروع فعالیت های بیولوژیک مانند : تنفس ، تغذیه و.. کیفیت آب دستخوش تغییراتی میگردد همه میدانند که تولید فضولات به وسیله ماهی باعث پایین آمدن کیفیت آب میشود . آلوده کننده های مهم که تاثیر منفی در کیفیت آب دارند عبارتند از: آمونیاک ، اوره ، Co2 مواد آلي دفعي و ساير فضولات حاصل از سوخت و ساز غذا . 
از تجزیه دوباره مواد آلی آمونیاک ، نیتریت و نیترات اضافی تولید می شود . در محدوده بستهء سیستمهای گردش مجدد اثرات این مواد شامل کاهش PH ، افت اكسيژن محلول ، افزايش تيرگي و نامناسب نمودن آب براي ماهي ميباشد . هرقدر تراكم ماهيان در سيستم بالا تر باشد ميزان تاثير نيز آفزايش مي يابد . ميزان توليد فضولات در سيستم هاي آبزيان به گونه و مرحله سني ماهي ، تراكم موجود زنده در سيستم ، نوع و مقدار غذايي كه به ماهي داده ميشود ، بستگی دارد . و درجه پايين آمدن كيفيت آب مي تواند با تصفيه مناسب مديريت شود . 

آمونیاک و نیتریت : آمونیاک از تجزیه مواد آلی ، ناشی از غذای ماهی که در مراحل سوخت و ساز معمولی تولید می شود، نیز ایجاد میگردد .آمونیاک موجود در آب ، بصورت های زیر ایجاد میگردد:
آمونیاک یونیزه نشده (NH3) : برای جانوران آبزی بسیار سمی است ، در مقادیر بالای PH به حداکثر مقدار میرسد 
آمونیاک یونیزه شده (+NH4):غير سمي براي براي جانوران آبزي مگر غلظتهاي بالا، در مقادير پايين PH به حداكثر مقدار ميرسد


با ايجاد شرايط مناسب براي رشد باكتريها ، باكتري نيتروباكتر نيتريت نيز با اكسيداسيون بيشتر به نيترات تبديل ميگردد . نيترات براي آبزيان غير سمي است مگر در غلظتهاي بالا و بسهولت توسط گياهان آبزي قابل دسترسي است .


. آمونیاک بشکل یونیزه نشده (NH3) از طریق آبششها نیز دفع می گردد . آمونیاک از تجزیه ادرار ، مدفوع ماهی و غذاهای خورده نشده نیز ایجاد می شود . آمونیاک محلول در آب ، در یک معادله تعادل به صورت یونیزه شده و غیره یونیزه وجود دارد که به صورت زیر می باشد :
-NH3 + H2O = NH4OH = NH4+ + OH 

آمونیاک در استخر های پرورشی سریعا" توسط زی شناوران گیاهی و گیاهان آبزی ریشه دار جذب می گردد. مقداری از آمونیاک که بیش از مصرف گیاهان باشد به وسیلهء باکتری شیمواتوتروفیک(Chemoautotrophic) در دو مرحله که آمونیاک زدایی نامیده می شود ، اکسیده می گردد . 
در مرحله آول اکسیداسیون به وسیله باکتری نیتروزوموناس (Nitrosomonas) به نیتریت تبدیل می شود :
2NH3 + 3O2 = 2NO2- + 2H+ + 2H2O 
نيتريت بوجود آمده بصورت (-NO2) مي باشد براي جانداران بسيار سمي است

نیتریت با اکسیداسیون بیشتر به وسیلهء باکتری نیتروباکتر (Nitro bacter) به نیترات تبدیل میشود :
-2NO2- + O2 = 2NO3 
درسیستمهایی که محدودیتی برای اکسیژن وجود ندارد ، تبدیل آمونیاک به نیتریت مرحله محدود کننده سرعت در کل مراحل می باشد . تبدیل نیتریت به نیترات نسبتا" سریعتر بوده و در بسیاری از سیستمهای طبیعی غلظت نیتریت معمولا" چندان اهمیتی ندارد مگر در شرایط خاص که در جای خود در مورد این موضوع بحث خواهد شد . 
وقتی گیاهان مرده و فاسد می شوند ، تجزیه شده و آمونیاک دوباره از طریق عملی به نام کانی شدن (Mineralization) به محلول باز میگردد . آمونیاک در محیط هایی با شکوفایی زی شناوران گیاهی بندرت مسئله ایجاد می کند . در صورتی که غذادهی زیاد باشد آمونیاک میتواند مسئله ایجاد کند . برای کنترل آمونیاک مناسب ترین وسیله در اکواریوم ها استفاده از فیلتر های بیولوژیک می باشد . 
عمل آمونیاک زدایی (Nitrification) به اکسیژن نیاز دارد و کارآیی آن در شرایطی که Do نزدیک حد اشباع باشد ، زیاد است . این عمل در شرایطی که PH بین ۷ تا ۸ و درجه حرارت بین ۲۷ تا ۳۵ درجه سانتی گراد باشد ، کاراتر هست .
عمل نیتروباکتر نسبت به نیتروزوموناس در درجات پایینتری قابل انجام است لذا نیتریت در درجه حرارت پایینتر جمع میشود .
نیتریت و نیترات با یک عمل به نام دی نیتریفیکاسیون ( Denitrification) به ترکیبات دیگری تبدیل می شوند نیتراتها در این عمل به نیتریت و نتریتها بیشتر کاهش می یابند . بعضی از باکتریها ممکن است ، باعث کاهش نیتریتها به آمونیاک شوند ولی در اکثر مواقع محصول نهایی این عمل شکل گازی نیتروژن است ( یعنی N2 - NH3 - N2O ) که مستقیما" وارد جو می گردند . 
تمام مراحل چرخه نیتروژن حتی در سیستمهای بسته کوچک اتفاق می افتد .
 

span style=

مسیر سایت