آبگرمکن های خورشیدی

آبگرمكن هاي خورشيدي

آبگرمكن هاي خورشيديآبگرمكن هاي خورشيدي به طوريكه از نام آنها پيداست از طريق جذب انرژي خورشيد و تابش نور بر صفحات جاذب ( كلكتور ) عمل مي نمايند و راندمان گرمايشي آنها در فصول مختلف سال و بر حسب موقعيتهاي جغرافيايي هر شهر متفاوت مي باشد .
راندمان زماني رسيدن به گرمايشي بيشتر و سريعتر از معمول با افزايش پنل هايي بيش از ظرفيت محاسبه شده مقدور مي باشد .
لذا در شهري با آب و هواي معمول شهر مشهد بطور ميانگين 9 ماه از سال را مي توان بطور مستقيم از اين سيستم و بقيه مدت را به عنوان پيش گرم سيستم گرمايشي اعم از پكيج و موتور خانه مورد استفاده قرار داد . اين دستگاه مي تواند داراي المنت برقي باشد كه در مكانهايي كه داراي سيستم پشتيبان نباشند مورد استفاده قرار گيرد .
در شهر مشهد مي توان با استفاده از اين سيستم به حداكثر دماي 85 درجه سانتي گراد و حداقل دماي 35 درجه رسيد هرچه به سمت جنوب پيش رويم مي توان به راندمان بالاتري دست يافت . سيستم گرمايش هر پنل و ارتباط آن با سيستم مركزي به صورت بسته بوده و اين امكان را به پنل مي دهد كه رسوب نگرفته و در زمستان يخ نزند .

 

مخزن آبگرم به گونه اي طراحي شده كه آبگرم را بطور ذخيره درشبانه روز مهيا نمايد و پرت حرارتي آن تا صبح روز بعد و طلوع مجدد بسيار ناچيز باشد . لوله بكار رفته در سيستم با عايق جهت جلوگيري از اتلاف انرژي، عايق بندي شده است .
دستگاه داراي 85% راندمان مفيد بوده كه با استفاده از اين سيستم مي توان هزينه هاي مصرف گاز – گازوئيل و برق را بطور چشمگيري كاهش داد كه اين امر در پروژه هاي بزرگ ملموس تر مي باشد .
بطوريكه بعد از گذشت حدود 1 الي 2 سال مي توان با صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسيلي سرمايه گذاري اوليه را مستهلك نمود . علاوه بر آن هزينه هاي نگهداري و تعميرات بسيار ناچيز بوده و در حد صفر مي باشد . هر دستگاه متشكل از حداقل 2 كلكتور جاذب انرژي ، سيستم پايه ، مخزن دوجداره گالوانيزه يا استيل ، منبع انبساط ، المنت برقي ، لوله هاي رابط به همراه تابلو برق مي باشد.

 
 

 

 

line-height: 8mm;

مسیر سایت