راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 2

راهكارهاي فني و تخصصي 

راهكارهاي ارائه شده در اين قسمت را مي توان به چهار دسته كلي تقسيم نمود : 
1) روش هاي بهينه سازي پوسته خارجي ساختمان هاي موجود
2) روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در فرآيندهاي انتقال حرارت ، سيستم هاي سرمايش و گرمايش
3) روش هاي مديريت مصرف انرژي الكتريكي
4) ساير روش ها
1- روش هاي بهينه سازي پوسته خارجي ساختمان هاي موجود

بهينه سازي پوسته خارجي ساختمان از اهميت بسيار ويژه اي در زمينه مصرف انرژي برخوردار است ؛ به حدي كه اگر پوسته خارجي ساختمان داراي مقاومت حرارتي مناسبي نباشد ، به جرات مي توان كليه راهكارهاي بهينه سازي مذكور در سيستم هاي سرمايش و گرمايش را بيهوده دانست چرا كه بخش عمده انرژي توليد شده در ساختمان ، از پوسته خارجي به هدر مي رود . 

بهينه سازي پوسته خارجي ساختمان را مي توان در سه بخش كلي مورد مطالعه قرارداد :
حفاظت حرارتي جدارهاي غير نورگذر 
حفاظت حرارتي جدارهاي نورگذر
كاهش ميزان نفوذ هوا
حفاظت حرارتي جدارهاي غير نورگذر
1) عايق كاري بام مسطح از خارج : 
عايق كاري حرارتي روي لايه عايق رطوبتي ( بام وارونه ) 
عايق كاري حرارتي زير لايه عايق رطوبتي
در مجموع روش اول نسبت به روش دوم مزاياي بيشتري دارد و توصيه مي‌شود . 
2) عايق كاري بام مسطح از داخل : 
پيچ كردن صفحات عايق به سقف با پيچ هاي بلند
اجراي يك سقف كاذب كوتاه و قراردادن صفحات عايق روي سقف كاذب
3) عايق كاري كف مجاور فضاهاي كنترل نشده و فضاهاي خارجي : 
كف شناور 
نصب عايق حرارتي از زير
در مجموع براي فضاهاي در حال بهره برداري اين روش مناسب‌تر است زيرا روش اول مستلزم تخريب كف سازي است . 
4)عايق كاري كف روي خاك : در مجموع به دليل نياز به تخريب كف‌سازي توصيه نمي شود ؛ ولي در عوض پيشنهاد مي‌شود كه براي جبران انتقال حرارت از كف روي خاك يا به ضخامت عايق ساير جدارها افزود يا اينكه عايق ديوارهاي خارجي را تا روي پي ادامه داد . 
5) عايق كاري ديوارهاي مجاور فضاهاي كنترل نشده و خارجي : از داخل چسبانيدن صفحات عايق حرارتي با چسب مخصوص به ديوارها
ايجاد يك زير سازي چوبي يا فلزي و نصب صفحات عايق در ميان قطعات چوبي يا فلزي و اجراي نازك كاري روي زير ساز ي انجام شده 
در مجموع اين روش براي مكان هاي آموزشي كه داراي استفاده هاي غير مداوم مي باشند ( كاهش جرم حرارتي ) مناسب است . همچنين در ايام تعطيلات دوره هاي آموزشي ، امكان اجراي عايق كاري فراهم مي گردد . 
از خارج مناسب ساختمان‌هايي كه به صورت مداوم مورد بهره برداري قرار مي‌گيرد . مزايا : 1- حذف پل‌هاي حرارتي 2- جلوه جديد ساختمان به دليل تغيير نما 
در لايه مياني ديوار براي ساختمان هاي در حال ساخت 
عايق كاري حرارتي همگن قابل اجرا در زمان ساخت 
در اين روش جدار جدا كننده همزمان نقش عايق حرارتي را نيز ايفا مي‌كند . 

حفاظت حرارتي جدارهاي نورگذررديف روش ها 
1 تعويض شيشه هاي شكسته پنجره ها 
2 نصب پرده يا كركره در مقابل پنجره ها 
3 استفاده از شيشه هاي بازتاباننده نور و برچسب هاي شفاف روي پنجره ها 
4 نصب سايبان ، حصير يا پوشش هاي كدر بر روي پنجره هاي جنوبي در تابستان جهت جلوگيري از ورود گرماي خورشيد 
5 كنترل پنجره‌هاي شرقي و غربي با حصير ، پرده يا پوشش‌هاي كدر 
6 نصب پنجره‌هاي دو جداره در جاهايي كه استفاده از پرده ممكن نيست يا جاهايي كه پنجره‌هاي بزرگ وجود دارد - بالغ بر 35 درصد امكان صرفه جويي در مصرف انرژي 
7 افزودن يك جداره پنجره به پنجره هاي موجود 
8 نصب پرده پارسيانا در بيرون پنجره 

كاهش ميزان نفوذ هوا
نفوذ هوا به ساختمان از راهكارهاي مختلف صورت مي‌پذيرد كه عبارتند از : 
1) نفوذ هوا از ديوارها
2) نفوذ هوا از بازشوها
3) نفوذ هوا از دريچه‌ها ( دودكش شومينه ، ... )ردیف روش ها 
1 بستن درب ها و پنجره هاي بدون استفاده در طول ماه هاي سرد 
2 درز بندي و نصب نوار هوابندي گرداگرد درب ها و پنجره ها 
3 پر كردن منافذ و شكاف هاي نقاطي همچون : دور چهارچوب درها و پنجره ها - كانالهاي كولر و اطراف آنها - اطراف لوله هاي آب و گاز و فاضلاب - بين ديوارها و اجزاي غير بنايي مانند اجزاي چوبي سقف و ...- اطراف كولر هاي آبي و گازي نصب شده بر روي ديوار يا پنجره 
4 استفاده كردن از فنرهاي مخصوص جهت بسته نگه داشتن درب هاي خارجي 
5 تزريق چسب اپوكسي روي درزها و شيارهاي ديوارها 
6 جدا كردن فضاي راه پله ها به عنوان فضاي كنترل نشده از ساير راهروهاي مجاور اتاق ها و دفاتر كار 
7 استفاده از درب‌هاي گردان 
8 استفاده از درب هاي اتوماتيك 
9 اضافه كردن درب هاي سبك با عملكرد سريع به جاي درب هاي اصلي در مكان هاي پرتردد 
10 پيش بيني دالان براي درب ها در مكان هايي كه تردد افراد زياد است و ساختمان هايي كه در 
11 ايجاد يك فضاي سبز مناسب يا موانع جريان هوا در اطراف ساختمان جهت كاهش سرعت باد 

2- روش هاي بهينه سازي مصرف در فرآيندهاي انتقال حرارت ، سيستم هاي سرمايش و گرمايش 
روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي را مي توان در بخش هاي زير مورد بررسي قرارداد : 
1) سيستم هاي تهويه مطبوع ( رجوع كنيد به جدول شماره يك )
2) مبدل هاي حرارتي ( رجوع كنيد به جدول شماره دو )
3) فن كويل ها ( رجوع كنيد به جدول شماره سه )
4) ساير سيستم هاي گرمايشي مانند بخاري هاي احتراق مستقيم و آبگرمكن ها ( رجوع كنيد به جدول شماره چهار )
5) بويلرها ( رجوع كنيد به جدول شماره پنج )
6) مشعل ها ( رجوع كنيد به جدول شماره شش )
7) سيستم شامل سوخت مايع ( رجوع كنيد به جدول شماره هفت )
8) ساير موارد ( رجوع كنيد به جدول شماره هشت )
جدول شماره يك رديف راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در سيستم هاي تهويه مطبوع ظرفيت كاهش مصرف 
1 به حداقل رسانيدن زمان كاركرد تجهيزات تهويه مطبوع از طريق نصب پلاكاردهاي آموزشي 
تاثير چشمگير در فضاهاي تك نفره حدود 10 تا 50 درصد 
2 به حداقل رسانيدن زمان كاركرد تجهيزات تهويه مطبوع از طريق محول كردن وظيفه خاموش و روشن كردن تجهيزات تهويه به كاركنان مطمئن حدود 50 تا 75 درصد 
3 عايق كاري لوله هاي آب گرم سيستم هاي گرمايش و آب گرم مصرفي در طول مسير توزيع و لوله هاي توزيع بخار و خطوط برگشت بخار چگاليده شده 
4 به حداقل رسانيدن زمان كاركرد تجهيزات تهويه مطبوع از طريق نصب كليدهاي قطع زمان دار 
مناسب فضاهايي با كاربري نامنظم و نامشخص و كوچك – روش ارزان قيمت تا سقف 80 درصد 
5 به حداقل رسانيدن زمان كاركرد تجهيزات تهويه مطبوع از طريق نصب ترموستات هاي قابل تنظيم يا كنترلرهاي فضا 
براي فضاهايي كه طبق برنامه اي مشخص و منظم تهويه مي شوند مناسب است حدود 10 تا 70 درصد 
6 به حداقل رسانيدن زمان كاركرد تجهيزات تهويه مطبوع از طريق نصب سنسورهاي پرسنل 
مناسب فضاهايي با كاربري نامنظم و نامشخص ، كوچك و فاقد رفت و آمدهاي پي در پي حدود 50 تا 80 درصد 
7 به حداقل رسانيدن زمان كاركرد تجهيزات تهويه مطبوع از طريق خاموش و روشن كردن تجهيزات توسط كليدهاي روشنايي حدود 50 تا 75 درصد 
8 به حداقل رسانيدن زمان كاركرد تجهيزات تهويه مطبوع از طريق خاموش كردن سيستم تهويه در هنگام باز بودن درب ها و پنجره ها حدود 5 تا 50 درصد 
9 در صورتيكه بخش هايي از سازمان - كه بخش كوچكي از مجموعه را به خود اختصاص مي دهند - در ساعت هاي تعطيل نيز فعال هستند ( مانند نگهباني ) ، بايد براي آنها از سيستم سرمايش و گرمايش مجزا استفاده نمود تا از كاركرد اضافي سيستم تهويه مركزي جلوگيري شود 
10 استفاده از پمپ هاي با بازده بالا و ضريب قدرت بالا 
11 استفاده از چيلرهاي جذبي به جاي چيلرهاي تراكمي در تناژهاي بالا 
12 استفاده از سيستم موتورخانه هوشمند 

جدول شماره دو رديف روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در مبدل هاي حرارتي ( رادياتورها و كنوكتورها ) ظرفيت كاهش مصرف 
1 بهبود راندمان گرمايشي در رادياتورها و كنوكتورها از طريق تعمير و نگهداري مناسب حدود 20 تا 50 درصد 
2 فراهم شدن امكان دسترسي آسان و مطمئن به شيرها بر روي دستگاه هاي شامل شيرهاي كنترل دستي حدود 10 تا 50 درصد 
3 بهبود راندمان گرمايشي در رادياتورها از طريق حذف موانع انتقال حرارت از رادياتور به محيط بالغ بر 20 درصد 
4 بهبود راندمان گرمايشي در رادياتورها و كنوكتورها با جلوگيري از به دام افتادن هواي گرم در نزديكي ديوارهاي خارجي ساختمان حدود 3 تا 50 درصد 
5 ايزوله كردن حرارتي رادياتورها و كنوكتورها در برابر ديوارهاي خارجي كه عايق كاري نامناسب دارند حدود 1 تا 10 درصد 
6 بهبود راندمان گرمايشي در رادياتورها با نصب شيرهاي كنترل ترموستاتيكي حدود 20 تا 80 درصد 
7 فراهم كردن كنترل ترموستاتيكي جداگانه براي هر فضايي كه نيازهاي گرمايشي متفاوتي از ساير فضاها دارد قابل توجه نيست 
8 نصب سيستم كندانس خلاء جهت بهبود كنترل دما در سيستم گرمايش با بخار 
روشي موثر و مفيد ولي گران قيمت - قابل جايگزين كردن با شيرهاي ترموستاتيكي حدود 10 تا 50 درصد 
9 تبديل سيستم گرمايش با بخار به سيستم گرمايش با آب گرم در سيستم هاي رايج 
روش گران قيمت حدود 10 تا 50 درصد 

جدول شماره سه رديف روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در فن كويل ها ظرفيت كاهش مصرف 
1 تميز كردن ، تنظيم ، روغنكاري و تعمير واحدهاي فن كويل در بازه هاي زماني منظم و مناسب – بيشتر به منظور تامين آسايش حرارتي و سلامت فضا قابل توجه نيست 
2 جلوگيري از تخليه هواي تهويه شده توسط فن كويل به پنجره ها و ديوارهاي خارجي حدود 3 تا 50 درصد 
3 تبديل سيستم سه لوله اي به عملكرد دو لوله اي در مواردي كه محيط همزمان به گرمايش و سرمايش نياز دارد 
مناسب براي مجموعه هايي كه به طور همزمان در بعضي قسمت هاي آن گرمايش و در بعضي قسمت هاي آن سرمايش انجام مي شود – در مجموع با توجه به اثرات چشمگيري كه حاصل مي شود ، هزينه قابل توجهي ندارد حدود 20 تا 70 درصد 
4 نصب كنترلرهاي ترموستاتيكي و فراهم نمودن امكان تغيير دما در محدوده آسايش حرارتي 
5 انتخاب موتور با راندمان بالا در دستگاه هاي فن كويل جديد در زمان تعويض موتورهاي از كار افتاده حدود 10 تا 30 درصد 
6 تبديل سيستم سه لوله اي به سيستم چهار لوله اي در فن كويل – روشي گران و پرهزينه حدود 20 تا 70 درصد 

جدول شماره چهار رديف روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساير سيستم هاي گرمايشي ظرفيت كاهش مصرف 
1 تميز كردن ، تنظيم ، روغنكاري و تعمير دستگاه هاي گرمايشي احتراق مستقيم در بازه هاي زماني منظم و مناسب حدود 2 تا 30 درصد 
2 عايق كاري منابع انبساط ، مخازن دوجداره و ... بالغ بر 50 درصد 
3 نصب دمپرهاي اتوماتيك دودكش بر روي بخاري ها و آبگرم كن هاي موجود حدود 2 تا 8 درصد 
4 نصب واحدهاي گرم كننده پربازده حدود 10 تا 30 درصد 

جدول شماره پنج رديف روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در بويلرها 
1 عايق كاري بدنه بويلر ها 
2 به حداقل رساندن زمان كاركرد بويلر با استفاده از كنترلر حساس به زمان ( تايمر ) در سيستم بويلر 
3 آموزش مهارت هاي لازم به اپراتورها جهت استفاده موثر از ابزار اندازه گيري 
4 انجام منظم آزمون راندمان احتراق بويلر 
5 نصب ابزار اندازه گيري راندمان احتراق متناسب با سيستم بويلر 
6 تنظيم و تعمير كنترلرهاي نسبت هوا به سوخت با ظرفيت كاهش هزينه اي بالغ بر 10 درصد 
7 بهينه سازي نسبت هوا به سوخت در بويلر با ظرفيت كاهش هزينه اي در حدود 1 تا 10 درصد 
8 به حداقل رساندن زمان كاركرد بويلر با استفاده از كنترلر با نقطه راه اندازي بهينه در سيستم بويلر 
9 استفاده از كنترلر خودكار اختلاط هوا و سوخت با ظرفيت كاهش هزينه اي در حدود 0.2 تا 30 درصد ( بسته به نوع بويلر و سوخت مصرفي ) 
10 تنظيم كنترلرها در مشعل هاي تناوبي به گونه اي كه تعداد دفعات سيكل هاي كاري مشعل به حداقل برسد 
11 بهينه سازي مصرف انرژي در بويلرها با استفاده از بازيافت حرارت 
12 بهينه سازي مصرف سوخت در بويلرها با استفاده از پيش گرم كردن هوا 
13 بهينه سازي مصرف انرژي در بويلرها از طريق بهينه سازي سيستم كندانس و آب تغذيه 
14 استفاده از بويلرهاي با راندمان بالاتر 

جدول شماره شش رديف روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در مشعل ها ظرفيت كاهش مصرف 
1 نظافت ، تنظيم و تعمير قطعات مشعل در بازه هاي زماني مناسب حدود 0.5 تا 10 درصد 
2 برطرف كردن نشتي هاي موجود در air casing ها و housing هاي بويلر و كانال هاي اتصالي 
3 كاهش ماكزيمم سرعت احتراق در بويلرهاي قديمي يا بويلرهاي داراي مشعل هاي بزرگ حدود 0.1 تا 5 درصد 
4 تعويض شمعك پيوسته ( دائمي ) با سيستم الكتريكي جرقه حدود 0.2 تا 5 درصد 
5 نصب محرك هاي بادبزن خروجي متغير بر روي بادبزن هاي بزرگ جريان اجباري و جريان القايي حدود 20 تا 60 درصد 
6 نصب سيستم مشعلي با بهترين راندمان كه شرايط مورد نظر را در طول عمر خود حفظ مي كند تا سقف 10 درصد 

جدول شماره هفت رديف روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي شامل سوخت مايع ظرفيت كاهش مصرف 
1 دست يابي به ويسكوزيته مناسب سوخت مايع براي استفاده در مشعل از طريق تنظيم مناسب دماي سوخت حدود 0.1 تا 1 درصد 
2 نصب دستگاه كنترل اتوماتيك ويسكوزيته سوخت نفتي حدود 0.1 تا 1 درصد 
3 استفاده از افزودني هاي سوخت نفتي جهت بهبود راندمان احتراق و يا بهبود ساير خصوصيات سوخت نفتي كمتر از يك درصد 

جدول شماره هشت رديف ساير روش ها 
1 استفاده از پنكه هاي سقفي و روميزي براي ايجاد جريان همرفت مناسب در فصل زمستان 
2 نصب سايبان بر روي كولرهاي آبي و كندانسور كولرهاي گازي 
3 قراردادن كندانسور كولرهاي گازي در معرض وزش باد در صورت امكان 
4 درجه حرارت آب گرم مورد استفاده در ساختمان در حد نیاز کاهش داده شود 
5 عايق كاري كانال هاي توزيع هوا كه در تماس با هواي خارج يا فضاهاي تهويه نشده مي باشند 
6 كاهش ارتفاع سقف ها تا ارتفاع 2.7 متر با ايجاد سقف كاذب در صورت امكان با توجه به كاربري فضاي مورد نظر در ساختمان هاي موجود و لحاظ كردن اين موضوع در سختمان هاي در حال ساخت 
7 استفاده از سيستم گرمايش كفي در ساختمان هاي در حال ساخت – بين 30 تا 50 درصد كاهش مصرف انرژي 
8 استفاده از كلكتورهاي خورشيدي براي تامين آب گرم مصرفي 
9 استفاده از سيستم هاي گرمايشي با تشعشع مادون قرمز گازسوز براي فضاهاي بزرگ مانند سالن هاي ورزشي 

3- روش هاي مديريت مصرف انرژي الكتريكي
روش هاي بهينه سازي مصرف انرژي در سيستم هاي الكتريكي را به طور كلي مي توان به چهار گروه تقسيم نمود : 
1) مديريت بار الكتريكي 
2) بهبود كيفيت توان 
3) بهينه سازي مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي
4) بهينه سازي مصرف در سيستم هاي روشنايي
مديريت بار الكتريكي
به طور كلي ، بارهاي عمده مصرف كننده انرژي الكتريكي را مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد : 
موتورهاي الكتريكي
تجهيزات سرمايش و گرمايش
تجهيزات روشنايي
برخي راهكارها به منظور مديريت بار الكتريكي رديف روش‌ها 
1 حتي الامكان كويل هاي برقي مانند بخاري برقي يا اجاق برقي مورد استفاده قرار نگيرند . 
2 حتي الامكان از به كارگيري كولرهاي گازي پرهيز شود . 
3 آسانسورها چنان تنظیم شوند که در طبقات اول و دوم توقف نداشته باشند و در بقیه طبقات نیز یک در میان متوقف شوند مگر در مورد حمل بار که توقف در طبقات ضروری است . 
4 تجهيزات الكتريكي مانند تلويزيون و رايانه را در مواقع عدم نياز در حالت Stand by قراردهيد . 
5 تنظيم میزان وضوح و دقت صفحة مانیتور کامپیوتر (Resolution) متناسب با نیاز کاری . افزایش میزان وضوح نمایش یک کامپیوتر رنگی باعث افزایش توان مصرفی به میزان 22 درصد در هر اینچ مربع از صفحة نمایش می‎شود . 
6 دستگاه هاي كپي و ويدئو پروژكتورها نسبت به اكثر وسايل الكتريكي داراي مصرف انرژي بيشتري هستند . در مواقع عدم نياز آنها را خاموش كنيد . 
7 برای انجام بسیاری از کارهای اداری مانند تایپ یا نقشه‎کشی می‎توان به جای استفاده از مانیتورهای رنگی ، از مانیتورهای تک رنگ سیاه و سفید (CRT: Cathode Ray Tube) استفاده کرد . مانیتورهای تک رنگ نسبت به مانیتورهای رنگی 35 تا 50 درصد کمتر انرژی مصرف می‎کنند . 
8 نصب كنتورهاي تعرفه دار
براي بكارگيري كنتورهاي تعرفه دار لازم است تا ابتدا ليستي از دستگاه هاي انرژي بر تهيه شود و امكان جابجايي مصرف آنها از ناحيه اوج بار به كم بار و عادي يا حتي خاموش كردن آنها در ناحيه اوج بار مورد بررسي قرارگيرد . 
9 استفاده از سيستم ثبت و پايش مصرف انرژي الكتريكي 

بهبود كيفيت توان
به منظور بهبود كيفيت توان بايد موارد زير را مورد توجه قرارداد : 
راهكارهاي بهبود ازدياد ،كاهش و عدم تعادل دائمي دامنه ولتاژ : 
استفاده از منابع تغذيه بدون وقفه ( UPS ) 
تثبيت كننده هاي ولتاژ ( ‌voltage stabilizer ) براي بارهاي كوچك 
بكارگيري جبران ساز ايستاي راكتيو ، الكتروفلو و سيستم هاي موتور ژنراتور براي بارهاي بزرگ
راهكارهاي كاهش هارمونيك ولتاژ : 
فيلترهاي غير فعال 
جبران سازهاي فعال
راهكارهاي بهبود ضريب توان در سيستم هاي الكتريكي 
خازن هاي الكتريكي معمولاً به صورت بانك هاي خازني
فيلترهاي غير فعال
جبران سازهاي ايستاي راكتيو 
سيستم الكتروفلو 
بهينه سازي مصرف انرژي در موتورهاي الكتريكي 
روش هاي مديريت مصرف انرژي در سيستم هاي موتور الكتريكي رديف روش ها 
1 تامين توان با كيفيت مناسب 
2 نگهداري و تعمير مناسب 
3 انتخاب درست موتور الكتريكي بر اساس بار مكانيكي 
4 مديريت زمان كاركرد موتور 
5 كاهش سرعت موتورهاي الكتريكي 
6 استفاده از اتصال هميشه ستاره در حالت كم بار 
7 به كارگيري ESD در بارهاي با سرعت ثابت 
8 استفاده از تجهيزات انتقال نيروي مكانيكي با بازده بيشتر 
9 استفاده از موتورهاي بيش بازده و پربازده 

بهينه سازي مصرف در سيستم هاي روشنايي
مراحل تدوين برنامه مديريت مصرف انرژي الكتريكي در سيستم هاي روشنايي مشتمل بر چهار مرحله مي باشد : 
1) اندازه گيري سطوح روشنايي فعلي
2) استفاده مناسب از روشنايي روز 
قرار دادن میزها در جای مناسب و تنظیم سطح کار به منظور استفاده از حداکثر نور طبیعی و استفاده از نور مصنوعی تنها در نقاطی که امکان استفاده از نور طبیعی وجود ندارد
3) پيشنهاد بهبود با تجهيزات موجود 
متناسب كردن سطح روشنايي هر فضا با نوع كاربري آن
تهيه و اجراي برنامه منظم تعميرات و نگهداري سيستم روشنايي به منظور حفظ بازده و طول عمر مناسب
تعويض لامپ هايي كه عمر مفيدشان به پايان رسيده است حتي اگر هنوز نسوخته باشند
استفاده از رنگ هاي روشن در سقف ، ديوارها و كف اتاق ها به ويژه به هنگام تعميرات و تغيير دكوراسيون
4) ارزيابي گزينه هاي جايگزيني و نصب تجهيزات جديد رديف روش ها 
1 به كارگيري لامپ پربازده CFL (لامپ كم مصرف) 
2 استفاده از بالاست هاي الكترونيكي به جاي بالاست هاي مغناطيسي 
3 استفاده از مدارهاي كنترلي مناسب مانند فتوسل و حسگر نفر براي خاموش كردن خودكار سيستم در مواقع عدم نياز 
4 به كارگيري ديمر براي كاهش روشنايي 
5 به كارگيري لامپ هاي فلورسنت با قطر كمتر 
6 جايگزين كردن لامپ هاي متال هالايد به جاي لامپ هاي بخار جيوه 
7 به كارگيري لامپ هاي بخار سديم 
8 به كارگيري لامپ هاي LED 
9 استفاده از روشنايي موضعي براي اهداف خاص به جاي افزايش سطح روشنايي كل 
10 استفاده از قاب هاي روشنايي استاندارد 
11 نصب كليدهاي چندگانه جهت كنترل سطح روشنايي در راهروها و سالن هاي كنفرانس 
12 نصب تايمر ديواري با امكان تنظيم دستي در اتاق هاي مورد نظر جهت كنترل خودكار روشنايي فضاها 
13 نصب كليدهاي تايمري در راهروها و فضاهاي كم تردد 

4 - ساير روش ها
استفاده از شيرهاي اتوماتيك براي آب مصرفي 
استفاده از آبياري قطره اي براي فضاي سبز
استفاده از گياهاني با نياز آبياري كم در فضاي سبز 
كنترل منظم و دوره اي تمام شيلنگ ها ، اتصالات و شيرها به منظور رفع نشتي هاي احتمالي

 

   
   

جدول شماره هشت رديف ساير روش ها font-size: medium;

مسیر سایت