مدیریت سیستم های گرمایشی و برودتی

 

 

*هدف از مدیریت سیستم های سرمایش/گرمایش  HVAC

 کاهش مصرف ، افزایش راندمان و عمر تجهیزات و تاسیسات ، تامین دمای و شرایط مناسب برای افراد استفاده کننده 

 روش ها و تکنیک های مدیریت سیستم های سرمایش/گرمایش

مدیریت تاسیسات مرکزی گرمایش / سرمایش:

با مدیریت و هوشمند سازی تاسیسات مرکزی علاوه بر کاهش هزینه های انرژی مصرفی ، در هزینه های تعمیرات و نگه داری نیز صرفه جویی می گردد.این تاسیسات شامل سیستم های اصلی زیر می باشد:

- سامانه هوشمند کنترل دمای آب گرم (موتورخانه هوشمند)

- سامانه هوشمند کنترل هواساز (هواساز هوشمند)

- سامانه هوشمند کنترل چیلر (چیلر هوشمند)

مدیریت تاسیسات ناحیه ای گرمایش / سرمایش:

این تاسیسات شامل کنترل های ناحیه ای و در نهایت اتاق ها می باشد. وظیفه این تجهیزات کنترل ترمینال های هوارسان ، فن کوئل ها و رادیاتورها می باشد. امکان ترکیب این سیستم ها با سایر سیستم ها مانند مدیریت روشنایی ، کنترل پرده ها ، کنترل درب ها و ... فراهم می باشد(برای ملاحظه یک مدل از کنترل اتاق لطفا به بخش"مدیریت روشنایی" مراجعه نمایید(

 *فواید استفاده از سامانه های کنترل هوشمند

- کاهش مصرف انرژی

- تامین آسایش و آرامش ساکنین  

-کمک به راهبری و نگه داری آسان و بهتر تاسیسات مکانیکی

*الگوهای کنترل:

مهمترین اهداف مد نظر در سامانه های کنترل هوشمند تاسیسات مکانیکی را می توان بشرح ذیل خلاصه نمود:

- تنظیم پارامترهای مد نظر مانند دما،فشار در حد مطلوب بر اساس اطلاعات دریافتی از ساختمان ، محیط بیرون و ... 

- تطبیق خودکار کارکرد سیستم با شرایط استفاده از ساختمان بر اساس تشخیص در حال استفاده بودن و یا بدون استفاده بودن آن

- ثبت آمارخطاها و زمان های کارکرد تجهیزات برای مدیریت و راهبری مطلوب

یکی از پرکابردترین سیستم های کنترل هوشمند تاسیسات مکانیکی ،  مدیریت هوشمند موتورخانه (کنترل آب گرم) و یا"سیستم موتورخانه هوشمند" می باشد.

تشریح سیستم موتورخانه هوشمند:  تجهیزات اصلی مورد نیاز جهت پیاده سازی سیستم موتورخانه هوشمند:

در موتورخانه های سنتی ، دمای آب گرم تنها از طریق ترموستات (که بصورت دستی بر روی یک دمای ثابت تنظیم می گردد) کنترل می گردد. لذا دمای آب به دو فاکتور مهم یعنی تغییرات دمای محیط بیرون ساختمان و شرایط کارکرد ساختمان (حضور افراد یا سیکل کاری برای ادارات) وابسته نیست.در سیستم های کنترل خودکار موتورخانه با قرائت دمای محیط بیرونی ، دمای آب سیستم گرمایش و دمای آب گرم بهداشتی ، عملا به گونه ای تنظیم می گردد که علاوه بر تامین نیازهای حرارتی و بهداشتی ساکنین ، از اتلاف انرژی بیهوده نیز جلوگیری بعمل آید.

علاوه بر این ، بر اساس سیکل کاری در ساختمان (بخصوص ساختمان های اداری) از مصرف بیهوده انرژی در ساعت های غیر کاری و یا تعطیلات جلوگیری بعمل می آید.همچنین امکان کنترل مسیر خطوط لوله های آب گرم طبقات (رایزرهای طبقات) در ساعت های اتمام کار هر طبقه جهت جلوگیری از گردش بیهوده آب گرم در طبقات نیز وجود دارد.

 

 

 

 

تجهیزات مورد نیاز جهت پیاده سازی سیستم موتورخانه هوشمند

 - حسگرهای دما  : حداقل 3 حسگر دمای هوای محیط آزاد (دمای خارج ساختمان) ، دمای خروجی مشعل ها و دمای آب گرم مصرفی از نوع PT100 یا PT1000

 - کنترل کننده ها  : انتخاب کنترل کننده بر اساس تعداد تجهیزات موجود و سطح نیاز پروژه قابل انتخاب است. گزینه های مناسب Corrigo,ExoCompact,DMX30,VTP/TSP/GTP Series هستند.

 

تجهیزات جانبی : تابلوی برق یا کنترل، کابل ها و تجهیزات نصب

 

مسیر سایت