انواع سنگ مرمریت در ایران

 
 مرمريت سنگي كلسيم دار با ضريب متوسط مي باشد كه معمولاً از رگه هاي كريستالي بسيار زيبايي تشكيل شده است. در واقع مرمريت نوعي سنگ آهك است كه طي ميليون ها سال تحمل فشار و حرارت دگرگون شده است. اين دگرگوني باعث تغييراتي در طرز تشكيل بلور و ساير مشخصات آن شده است كه بر حسب درجه حرارت سنگ هاي تزييني مختلفي را با نام ها و بافت هاي متفاوت ريز و درشت تشكيل مي دهد. سنگ مرمريت به رنگ هاي قرمز، سفيد، سبز، زرد،ليمويي و ساير رنگ ها ديده مي شود و نوع مرغوب آن از ارزش صادراتي برخوردار ميباشد. سنگ مرمريت در ابتدا به روش انفجاري استخراج ميشد اما اكنون با توجه به پيشرفت علوم و صنايع، روش هاي جديدتري مانند استفاده از دستگاههاي حفاري ودستگاه سيم برش به كار مي رود. تركيب سنگ مرمريت به داشتن سطحي صيقلي و آينه اي كمك مي نمايد كه در بين سنگ ها امري نادر به شمار ميرود. از سنگ مرمريت جهت مصارف داخلي و تزييني استفاده مي شود.
بيشترين معدن سنگ مرمريت كشور در استان هاي مركزي، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اصفهان، فارس، خراسان و لرستان ميباشد.
 
مقاومت اين سنگ در برابر هوازدگي،گازها وبارانهاي اسيدي كم است .به همين جهت اين سنگ را در نماي داخلي ساختمانها به كار ميبرند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
   

مسیر سایت