کف کاذب

کف کاذب

كف كاذب عبارت است از قطعات پيش ساخته كه روي كف اصلي ساختمان نصب ميگردد . شامل سه قطعه : تايل ، پايه و استرينگر است . ( البته براي رعايت استانداردهاي ايمني بهتر است اين قطعات از مواد نسوز مثل فلزات ساخته شوند ) . كـاربـرد : 

1 – ايجاد محل مناسب براي عبور دادن منصوبات مكانيكي و برقي با امكان دسترسي آسان به آنها در دوره ي بهره برداري . 
2 – سبك سازي وزن ساختمان . 

1-3) بايد گفت با كار گذاشتن تايلهاي كف كاذب بر روي پايه ها و استرينگرها در طبقات ساختمان ، سطح يكپارچه به ارتفاع از پيش تعيين شده روي كف اصلي ايجاد ميگردد . ( ارتفاع اين سطح از 10 تا 150 سانتيمتر ميتواند متغير باشد ) . از فضاي حاصل بين كف اصلي و كف كاذب ميتوان منصوبات مكانيكي و برقي از قبيل : لوله هاي آب سرد و گرم ، هواي سرد و گرم ، كانال هوا ، سيمهاي برقي ، تلفن و صوتي ، آنتنهاي تلويزيوني و ماهواره اي و .... را عبور داد . 
با مرعي داشتن اينكه هر كدام از تايلهاي كف كاذب در هر نقطه از سالن بوسيله تايل كش به آساني قابل برداشتن هستند ، بنابرين دسترسي سريع و آسان به تمام منصوبات زير كف كاذب در همه سطح سالن ، بدون تقبل هزينه و مشكلات تخريب و دوباره سازي ، و بدون نياز به متخصص براحتي امكان پذير بوده و در دوره ي بهره برداري از اين بابت هزينه اي بوجود نخواهد آمد .
با توجه به توسعه صنعت نفت ، گاز و پتروشيمي در سالهاي اخير در سراسر كشور بويژه در ميدان گازي پارس جنوبي و منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و همچنين احداث نيروگاههاي جديد اعم از گازي و سيكلهاي تركيبي ، در اقصي نقاط كشور ، و با مرعي داشتن روش كنترل مركزي اين صنايع ، متخصصان و سازندگان اين پروژه هاي عظیم ، همگي براي عبور دادن سيمها و كابلهاي اطاق كنترل ، از سيستم كف كاذب استفاده ميكنند . 
البته نباید از نظر دور داشت که توسعه روز افزون صنعت مخابرات ، استفاده از کف کاذب را اجتناب ناپذیر کرده است .
2-3) در خصوص سبك سازي وزن ساختمان ، با فرض اينكه در حالت معمولي منصوبات مكانيكي و برقي مثل : لوله ها و كابلها و ... از كف طبقات ساختمان عبور داده و اطراف آنها را با پوكه معدني پر ميكنند و روي آنها را با ملات ماسه و سيمان مي پوشانند. در صورتيكه اگربجاي اجراي اين روش سنتي ، از مزاياي سيستم كف كاذب استفاده كنند منجر به حذف پوكه معدني اطراف لوله ها و كابلها و ... و ملات ماسه و سيمان روي آنها شده و ، مقدار قابل ملاحظه اي از بار مرده ساختمان كاسته خواهد شد . (( محاسبات مقدار کاهش بار مرده موجود است . ))
اين كاهش وزن سبب كاهش بار وارده به فونداسيونها ، ستونها ، تيرها و ..... شده و در نتيجه موجب صرفه جويي در مصالح ، دستمزد و قيمت تمام شده ي ساختمان خواهد گرديد . 
با توجه به ارزيابي و اظهارات كار شناسان و متخصصان صنعت ساختمان و نظر به پيشينه پروژه هاي اجرا شده در مناطق مختلف كشور ، امروزه سيستم كف كاذب بعنوان مناسبترين وسيله براي عبور دادن منصوبات برقي و مكانيكي و سبك سازي و غيره مطرح است . كه هزينه هاي اجرا و پس از آن ( دوره ي بهره برداري ) را كاهش ميدهد . مسئله مهم ديگري كه از اين جريان ( سبك سازي ) حاصل ميشود ، ازدياد مقاومت ساختمان در مقابل زلزله است .بايد قبول كرد كه در اين خصوص اطلاع رساني بقدر كافي انجام نگرفته و درنتيجه بخاطر شناخت كمي كه از سيستم كف كاذب در جامعه ايران وجود دارد ، هنوز استفاده از آن فراگير نشده و فقط در مكانهاي ويژه از قبيل : مركز سوئيچينگ مخابرات ، اطاق كنترل واحدهاي صنعتي ، ديسپاچينگ ، پست برق ، برج مراقبت فرودگاه ، سالن كامپيوتر ـ، اطاق سرور ، مركز توليد و استوديو راديو تلويزيون ، اطاق عمل بيمارستانها و .... از آن استفاده ميشود . 

قسمتي از محاسن آن بشرح زير است : 
1 ـ مقاوم و ايمن در برابر زلزله .
2 ـ مقاومت زياد در برابر فشار و ضربه . 
3 ـ غير قابل اشتعال و مانع از سرايت آتش ( تنشهاي حرارتي را بخوبي تحمل ميكند ) . 
4 ـ طول عمر مفيد قابل ملاحظه، (در صورت بهره برداري صحيح ). 
5 ـ كاملاً بهداشتي و قابل شستشو با مواد پاك كننده ها . 
6 ـ جذب نكردن ذرات گرد و غبار . 
7 ـ وارد نشدن بار مرده قابل توجه به ساختمان، از بابت نصب سيستم كف كاذب
( 30Kgf / m2 ). 
8 ـ امكان اتصال كوتاه بين تمام قطعات فلزي سيستم كف كاذب ، با اتصال زمين 
( Earth ) وجود دارد.
9 ـ جمع آوري كل سيستم، انتقال و نصب آن در محل ديگر.

 
 

مسیر سایت