گریلیوم

 

 

سقف کاذب گریلیوم کایردر رده سقف های دکوراتیواست و در بین آنها از ویژگیهای فراوانی برخوردار است  این سقف از آلومینیوم  وآهن  و ورقهای آلیاژی ( این مورد گران است)  تولید میشود ..

 

 

 سقف کاذب گریلیوم کایر، سقف باز هم گفته می شود . جواب آن در کار تمام شده است . بعد از اینکه سقف نصب شد چیزی که رویت می شود اینست  ، خانه های مربع و مستطیل شکلی که پیوسته در کنار هم قرار گرفته است . که هیچ پوششی در داخل و یا پشت آن وجود ندارد و پشت سقف و تاسیساتی که کار شده است به خوبی دیده می شود .

 

  سقف کاذب گریلیوم کایراز ورق به قطر 4/0 الی 1 میلیمترتولید می گردد  . 

 

گریلیوم تولید شده رنگ می شود ، رنگ بصورت  مایع و یا پودری   می باشد ، که در هر صورت به کوره می رود تا خشک شود .

 

در هنگام نصب قطعات تولید شده روی هم مونتاژ می شود و سپس در کاریرهای که هم شکل با قطعات  هستند ولی با اندازه دو برابر قرار می گیرند ودر سطح طراز اجراء می شوند.

 

مزیت سقف کاذب گریلیوم کایر در نمای آخر اینطور است که هیچ گونه متعلقات سقف ( بجز چراغ ) دیده نمی شود ، چون می توان در پشت سقف آن را کار کرد، مثل در یچه ها ، کانال ها ، ددکتور ها و ...... و دیگر موارد.

 

معمولا" سقف کاذب گریلیوم کایررا بصورت منفرد و یا ترکیبی با سقف های دیگر اجراء می کنند . زیر سازی سقف  کاذب گریلیوم کایر مانند سقف های دیگر بصورت آویزانی است  ، که با سیم مفتول ویا زنجیر این کار انجام می گردد.

 

 

 

 

مسیر سایت