رفع نقایص ایجاد شده

رفع نقایص ایجادشده
عوامل ایجاد تبله :
1. سطح کار
• جذب سریع چسب به دیوار
• مانند پنل های گچی (چسب به سرعت جذب پنل ها شده و باعث 
جدا شدن چسب از کاغذ شده و باعث ایجاد تبله می شود .)
راه حل : پرایمر LF از جذب سریع چسب به پنل گچی جلوگیری می کند .
• سطح کار چسب را جذب نمی کند . 
دلیل : پرایمر به دفعات استفاده شده ( علائم آن براق بودن سطح دیوار می باشد.)
به خاطر مسدود شدن منفذه های لایه روی سطح کار چسب جذب نمی شود و رفع
می شود . برای رفع این مشکل سطح کار را سمباده می زنند .
• سطح کار زبر می باشد .

2. زمان خیس خوردن کاغذدیواری
• خیس خوردن کاغذدیواری احتیاج به 10 الی 15 دقیقه زمان دارد ، در غیر این
صورت زیر کاغذ نصب شده تبله لیجاد می شود .

3. چسب
• چسب غیر استاندارد و نامناسب
• رقیق بودن بیش از حد
• رعایت نکردن غلظت مناسب چسب بر پشت کاغذ
دیگر دلایل
• رطوبت بیش از حد طبیعی محیط نصب به دلیل بسته بودن درب و پنجره 
• دمای زیر 10 درجه

 

مسیر سایت