اندازه گیری و آماده کردن سطح

اندازه گیری وآماده کردن سطح

اندازه گیری و آماده کردن سطح:

اولین کار این است که تخمین چند تا طاقه کاغذ دیواری برای تزئین اتاق نیاز دارید. اگر از جنسی استفاده میکنید که در اندازه های استاندارد است، ابعاد اتاق را اندازه بگیرید و با توجه به جدول ارائه شده تعداد طاقه مورد نیاز برای پوشاندن دیوارها و سقف را بدست آورید (برای درب و پنجرههای معمولی کفایت میکند.) اگر از کاغذ دیواری پارچهای پشت کاغذی استفاده میکنید که عرض غیراستاندارد دارند، هر دیوار اندازه بگیرید و از فروشنده بخواهید تعداد مورد نیاز شما را بدهد. چنین موادی برای دور ریختن بسیار گران هستند. کاغذ دیواری ها در آمریکا عرض طولهای متفاوتی دارند، اما معمولا به صورت طاقهای در یک اندازه موجود هستند تا بتوان یک محدوده خاص را پوشاند و آنرا برید و کوتاه کرد.

جدا کردن کاغذدیواریهای قدیمی:

بهتر از قبل نصب کاغذ دیواری جدیدی، کاغذ دیواریهای قدیمی را جدا کنید. حتی اگر مواد قدیمی سالم به نظر برسند، نصب کاغذ دیواری چسبی جدید ممکن است باعث بلند شدن آن شود و حبابهای زشتی پدید آید که به هیچ عنوان نمیتوان آنها را مخفی کرد. و بعد از کندن کاغذ دیواری وینیل نیز لایه زیری نیز باقی خواهد ماند و هیچ تضمینی هم وجود ندارد که به دیوار چسبیده پس چسباندن کاغذ دیواری روی دیگری نتیجه خوبی در بر ندارد. اتاق را تا حد ممکن خالی کنید و یک ملحفه روی وسایل مانده و زمین پهن کند. قدم بعدی تشخیص نوع کاغذ دیواری است که باید از دیوار کنده شود. کاغذ دیواریهای چاپی معمولی آب را به سرعت جذب میکنند ولی انواع دیگر نه. برای تشخیص انواع قابل شستشو از انواع وینیل یک گوشه آن را بلند کرده و سطح خشک آنرا بکنید. لایه پلاستیکی چای کاغذ دیواریهای وینیل کنده خواهد شد اما انواع قابل شستشو توسط غلتک دندانه دار یا کاردک ارهای یا دستگاه بخار، لایه پلاستیکی را مثل کاغذ دیوارهای چاپی بکنید. در مورد کاغذ دیواریهای پارچهای پشت کاغذی میتوان پارچه را از لایه پشتی جدا کرد. قبل از رفتن سراغ روش همای سخت همین را امتحان کنید.

آماده کردن سطح:

وقتی کاغذ دیواری قبلی را از دیوارها و سقف جدا گردید، قدم بعدی آماده کردن سطح آن تا حد ممکن برای یک نصب موفق میباشد، یک روکش پلاستیکی روی زمین بکشید و تمام کلیدها و پریزهای برق را با چسب نواری بپوشانید. دیوارها و سقف را با ماده تمیز کننده قوی یا صابون بشورید. دیوارها را از پایین به بالا تمیز کنید و سپس از بالا به پایین آب بریزید. سپس بگذارید. کاملاً خشک شود.

سپس، کلیه ایرادات سطح از قبیل ترک، سوراخ و آسیب وارد آمده توسط دکوراسیون قبلی یا هنگام کندن را دفع کنید. در آخر، دیوارها و سقف را با یک لایه دقیق شده چسب بپوشانید تا تمام روزنهها را یکدست کرده و باعث بهبود دوام کاغذ دیواری چسبیده در طول نصب میشود. سپس بگذارید خشک شود.

1) برای کندن کاغذ دیواری ابتدا سطح را با یک اسفنج یا اسپری تفنگی خیس کرده صبر کنید تا آب نفوذ کند. اگر لازم بود این عمل را دوباره تکرار کنید.


2) با استفاده از یک اسکریپر از قسمت درزها شروع به کندن کنید. اگر لازم بود دوباره آن را مرطوب کنید.


3) قبل از اینکه کاغذ دیواری اطراف پریز یا دیگر اتصالات را بکنید برق را قطع کنید و برای کندن کاغذ دیواری اطراف پریز پیچ های روی آن را شل کنید.


4) بعد از برداشتن قسمت عمده کاغذ دیواری، باقیمانده کاغذ دیواری که بروی دیوار به جا مانده را با اسفنج یا اسپری تفنگی و یک سکریپر از بین ببرید.


پرش طولی: 

برای محاسبات سریع، میز چسب کاری را به فواصل 30 سانتیمتر تقسیم کنید. کاغذ دیواری مورد نیاز برای نصب را اندازه گیری کنید و روی کاغذ علامت بزنید و اولین تکه را از طول ببرید.
چسباندن کاغذ دیواری:

1) چراغها را روشن کنید تا تمام نقاطی را که چسب ندارند و چسب بزنید مات به نظر می­رسند نه براق. یک لایه قوی از چسب از مرکز کاغذ به صورت طولی بمالید.


2) یک لبه کاغذ دیواری را با میز مماس کنید و از قسمت مرکزی که چسب زده بودید به سمت لبههای خارجی چسب را بمالید. لبه دیگر را نیز با میز مماس کرده و همانطور چسب را بمالید. چک کنید تا هیچ جایی بدون چسب یا نازک نباشد.


3) چسب زدن را تا انتهای میز ادامه دهید. قسمت انتهای کاغذ دیواری چسب زده را تا کنید و روی خودش بذارید، قسمت چسبی روی قسمت چسبی. کاغذ را روی میز سر دهید تا قسمت تا شده آویزان شود. بقیه کاغذ دیواری را چسب بزنید و لبه دیگر را نیز مثل قبلی به روی خودش تا کنید.

*برای اینکه بتوانید پشت کاغذ وینیل سنگین یا هر نوع کاغذ دیواری را چسب بزنید بدون آنکه همه جا به چسب آلوده شود ،به هر نوار مدتی زمان دهید تا برای نصب آماده شود.از همان چسبی که تولیدکننده ی کاغذ دیواری توصیه کرده است ،استفاده کنیدنوار اولی را روی میز چسب کاری پهن کنید به گونه ای که پشت آن روبه شما باشد .چسب را از وسط رو به بالا بر پشت آن بمالید .این نیمه بالایی راکه چسب زده اید از لبه تا وسط نوار روی چسب خوردگی تا کنید.سعی کنید هنگام تا کردن نیمه بالایی ،چروکی در سطح کاغذ ایجاد نشود ،حالا نیمه ی پایینی را چسب بمالید.زمانی که نوار اولی راکنار گذاشته اید تاآماده شود ،به نوار دوم چسب بزنید .اگر برای هر دیوارهمه ی نوار های لازم را پیشاپیش می برید،پشت هرنوار ،روی لبه نوار بالای بنویسید((بالا))و هر نوار را یک شماره بدهید.نوار آماده برای نصب رابه این صورت به دیوار بچسبانیدوصاف کنید ،سپس تای نیمه ی پایینی را باز کنید ،آنرا هم بچسبانید و صاف کنید . 

 

*نخستین کار برنامه ریزی برای تطبیق نقش ها ،جور کردن و به هم انداختن نقش کاغذ دیواری است،یا بهتر بگوییم بر نامه ریزی در این مورد که عدم انطباق در کدام نقطه از دیوارکمتر به چشم می آید .بروز خطای عدم انطباق نقش،اجتناب ناپذیر است ،چرا که وقتی به آخرین تکه کاغذ دیواری می رسیم ،اغلب مجبور می شویم آن را تاسر اولین تکه کاغذ یواری کوتاه کنیم .برای اینکه تاثیر این خطا به حداقل برسد ،همیشه کار را از جایی که دید کمتری دارد شروع کنید .برای نمونه از زاویه دیوار و یا کنار در یا پنجره ،یعنی جایی که نقش ناجور ،امتداد کوتاه تری _حتی تنها چندین سانتیمتر _از ارتفاع دیوار را می پوشاند.

اینک آماده هستید که اولین تکه رابچسبانید .اولین تکه بیشترین اهمیت را دارد زیرا با نصف آن ، تکلیف تکه های بعدی تعیین می شود .اگر تکه ی اول کاملا عمودی قرار نگیرد ،باقی تکه ها از تراز خارج خواهند شد و خطای اولیه بیشتر و بیشتر به چشم خواهد آمد .برای ایجاد یک استای واقعاعمودی(شاغولی)،از شاغولی یا از تراز استفاده کنید 

روی دیوار به اندازه پهنای کاغذ دیواری از نقطه شروع دور شوید ،یا 12 میلی متر به عقب برگردید و امتداد شاغول را تعیین کنید و علامت بزنید .اولین تکه کاغذ دیواری از اولین شاغول شروع می شود . اگر نقطه ی شروع ،زاویه دیوار است،کاغذ دیواری را کنج دیوار اطراف آن را به خوب فشار دهید .دو تکه اول کاغذ دیواری را به گونه ای بچینید که نقش روی آن ها با هم مطابقت داشته باشد.هر تکه باید چند سانتی متر بلند تر ازارتفاع دیوار باشد.
 

مسیر سایت