رنگ در فنگ شویی

رنگها فضاي خاص خود را به وجود مي آورند و هريك تاثيري خاص دارند بعضي از رنگها انرژي ايجاد مي كنند و برخي آرامش مي دهند. اين حالت بستگي دارد به كاربرد رنگ در كاغذ ديواري، فرش، وسايل منزل يا پارچه.
تركيب رنگها تاثير متفاوتي به جا مي گذارند. قاعده اين است كه هرچقدر رنگ قوي*تر باشد تاثيرگذارتر است.
قهوه اي
رنگ قهوه اي بيان گر قابل اطمينان و عمل گرا بودن و نزديكي با خاك است اين رنگ براي افرادي كه احساس گيجي و سردرگمي دارند، فضاي آرام و بي طرفي ايجاد مي كند.
احتياط: كساني كه آرام راه مي روند و اهل تفكرند نبايد از اين رنگ استفاده كنند، چون عملاً از حرت باز مي مانند.
سبز
رنگ سبز دامنه اي از تفاسير گوناگون دارد كه بسياري از آنها گفتني است. ازطرفي، اين رنگ سمبل توازن، صلح و سكون است. وقتي با سرخ تركيب مي*شود رنگ رشد و باليدن است، شفابخشي را تقويت مي كند، از اضطراب مي كاهد و آرامش را مستولي مي سازد، ميل به سفر كردن و نيز- مراقب باشيد! حسادت با رنگ سبز بروز مي كند. اما استفاده اغراق آمير از رنگ سبز نيز ممكن است بي*روحي و بي حركتي به بار آورد.
سبز زمردي
تعبير متفاوتي دارد: رنگي پرانرژي وزنده و برانگيزاننده است، اما به هر حال هيجان آور هم است.
فيروزه*اي
اين رنگ فضايي آرام، اما پر از زندگي و تعالي بوجود مي آورد.
سياه
رنگ سياه نشانه زندگي كاري شماست و نماد ثروت و قدرت (سياه در كنار صورتي نشانه قدرت اجتماعي است و در كنار زرد، نماد نيروي خرد)
كساني كه اغلب سياه مي پوشند، در پي جلب توجه ديگرانند. در ميان دوستان و نزديكان دنبال چنين كساني بگرديد.
آبي
رنگ آبي نشانه معنويت، توجه، نوع دوستي، ايمان، پايداري، وفاداري، اقتدار و قابل اعتماد بودن است. آبي آرامش بخش است و فضايي متوازن و هارمونيك مي آفريند. افراد درون گرا معمولاً آبي مي پوشند.
خاكستري
خاكستري رنگ ترسوها و افسرده هاست. جداي از اين مفهوم، خاكستري ويژگي بارزي دارد، افراد عصبي بايد از پوشيدن لباسهايي به اين رنگ پرهيز كنند.
نارنجي
نارنجي نشانه فعاليت اجتماعي است و علاقه مندي به در كنار هم بودن و لذت بردن از حضور يكديگر. اين رنگ نيروي سازنده اي دارد و حتي در مناطق تاريك، فضايي آرام و پيش بيني ناپذير خلق مي كند. كساني كه دوست دارند «موافق جريان آب شنا كنند» علاقه خاصي به رنگ نارنجي دارند.
صورتي
با عشق و دلدادگي همراه است. اگر احساس كسالت و ركود مي كنيد، صورتي بپوشيد چون اين رنگ گرما و آرامش مي آفريند. براي تغيير حال و هوا، با يك دسته گل در رنگ هاي مختلف صورتي چطوريد؟ بد نيست هديه اي هم به خودتان بدهيد!
ارغواني
ارغواني رنگ فيلسوف ها، رويا پردازها، سخن وران شاعر و رويا بين هاست. مفاهيم متعدد اين رنگ عبارتند از: آرماني هاي بلندپروازانه، وفاداري، صداقت و عشق. ارغواني را رنگ شانس نيز مي دانند.
سرخ
سرخ هم رنگ زندگي است و هم بيش از هر رنگ ديگري شانس مي آورد. رشد، لذت، عشق، خوشي و خوشنامي در اين رنگ نهفته است. مي گويند سرخ آنقدر قدرت دارد كه جلوي نيروهاي اهريمني را بگيرد.
توجه: از آنجا كه رنگ سرخ انرژي فراواني دارد، افراد پر انرژي يا افراد بيش از حد احساساتي نبايد از اين رنگ استفاده كنند.
سفيد
رنگ سفيد مفاهيم متعدد و متفاوتي دارد، براي چيني ها، سفيد رنگ عزاداري است و به همين دليل، به ندرت از آن استفاده مي*كنند. در غرب، سفيد نماد پاكي،و بي گناهي است. 
با اين حال، در اطرافتان زياد از رنگ سفيد استفاده نكنيد. اين رنگ فضايي بوجود مي آورد كه در آن مي توانيد بدون هيچ مزاحمت و اختلالي، فكر كنيد و تصميم بگيريد و حركت كنيد. اما در چنين فضايي قدرت تصميم گيريهاي پر جزييات از شما صلب مي شود.
زرد
زرد سمبل كنترل، خرد، صبر و بردباري است. اين رنگ تاثيري جمعي دارد و در عين حال، محرك انرژي هاي روحاني است.
بنفش
بنفش به عنصر آتش بسيار نزديك است. اين رنگ هيجان آور است و به همين علت، حس معاشرت را در آدمي قوت مي بخشد. بسته به موقعيت، بد نيست برخي از لوازم كوچك منزلتان باشد
آبي روشن
اين رنگ جريان محدودي از انرژي به وجود مي آورد كه معمولاً محرك است. آبي روشن اثري آرام بخش نيز دارد و بهتر است از آن در فضاي دستشويي و آشپزخانه استفاده شود. علاوه بر اين، در اتاقهايي كه نور چنداني ندارند، براي خلق فضايي دوستانه و روشن، مي توان از اين رنگ استفاده كرد.
صورتي پر رنگ
اين رنگ رنگي نيست كه با سليقه هركسي جور در بيايد، به همين علت است كه گاهي استفاده از آن رايج مي شود. اصولاً صورتي فضايي جوانانه و شاد مي آفريند بهتر است فقط جوانان صورتي بپوشند. ديگران هم بد نيست از اين رنگ در بخشي از پوشش خود استفاده كنند.
گل بهي
گل بهي ملايم و نزديكترين رنگ به عنصر خاك است كه عنصر مركزي حيات است و به همين علت، مناسبترين رنگ براي اتاق خواب است و گرما و راحتي مي آفريند. گل بهي پر رنگ مايل به قرمز باعث جذابيت اتاق پذيرايي مي شود. انتخاب رنگ هم در خانه مهم است و هم در معاشرت با ديگران. رنگ لباستان را طوري انتخاب كنيد كه اثر مطلوب را برطرف مقابل داشته باشيد. وقتي كه مي خواهيد رابطه اي احساسي با طرف مقابل برقرار كنيد و تمايل داريد وي از اين قضيه باخبر شود، قرمز و مشكي بپوشيد

 

 

span style=

مسیر سایت