هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان ها :

شرکت خانه معماری شریف با بهره مندی ازکادرفنی ومتخصص درزمینه هوش مصنوعی والکترونیک و طراحی و پیاده سازی سیستمهای هوشمند ، امنیت ، آرامش ورفاه را به ساختمان شما می آورد.

 خانه هوشمند به خانه‌ای گفته می‌شود که ساکنین آن امکان تنظیم و کنترل تجهیزات الکترونیکی منزل خود را از راه دور(توسط اینترنت و مبایل و...) و نزدیک داشته باشند و نیز بتوانند برنامه‌های مختلف و سناریو‌های متنوعی را برای کنترل اتوماتیک آن تجهیزات تعریف و اجرا نمایند. برای مثال زمانیکه ساکنین خانه هوشمند در تعطیلات هستند، می‌توانند به وسیله اینتر‌نت یا تلفن، وضعیت امنیتی منزل خود را کنترل نموده، دزدگیر را فعال و یا غیر فعال کنند، تجهیزات برقی را خاموش یا روشن کنند، باغچه هاراآبیاری کنند، وضعیت روشنایی منزل را تغییر دهند و قبل ازرسیدن به منزل یامحل کارخود وسایل سرمایشی یا گرمایشی محل موردنظررا پیشاپیش روشن نمایند و هزاران امکان و قابلیت دیگر.

مسیر سایت