بازسازی ، مقاوم سازی و مدرن سازی

  بازسازی ، مقاوم سازی و مدرن سازی :

  بازسازی و مدرن سازی ساختمانها به منظور زیباسازی یاتعمیر و مرمت، ازطریق اصلاح نقشه معماری و رفع نواقص یا ایجاد تغییرات دلخواه ، شناسایی و ترمیم قسمتهای فرسوده و معیوب ، لحاظ کردن موارد ایمنی و بهینه سازی مصرف انرژی ، بهره گیری ازمتریالها وامکانات جدید ومدرن جهت به روزکردن ساختمان ، مستلزم بررسی دقیق و مشاوره با کارشناسان خبره درامرساختمان میباشد تا علاوه برجلوگیری ازمخارج زائد ، ازبروزمشکلات ، پس ازانجام بازسازی بعلت عدم ترمیم یا تعویض برخی قسمتهای فرسوده و نادیده گرفتن برخی نکات ایمنی نیزجلوگیری گردد.

بازسازی 

بازسازی

 بهره گیری ازنرم افزارهای مهندسی و گرافیکی نظیر( Auto Cad  و    3Ds max) درجهت شبیه سازی ساختمان و مشاهده طراحی نهایی و تغییرات اعمال شده ، قبل ازهرگونه فعالیت ساختمانی ، میتواند مانع بسیاری ازدوباره کاریها ومخارج نابجا گردد ، چراکه با ملاحظه طراحی نهایی و تصویر سه بعدی آن درکامپیوتر میتوان بدون تحمل هیچ هزینه ای ، ایده های خود را درجابجایی دیوارها، تغییررنگها ومتریالها ، و نورپردازی ، بارها وبارها تغییر داد و سرانجام بهترین ایده رابعنوان طرح نهایی انتخاب کرد و ساختمان را طبق آن نقشه و تصویر، بازسازی نمود . علاوه براین وجود یک تصویر واقعی و سه بعدی ازخواسته های ما میتواند درتوجیه پیمانکاران واستادکاران برای ساخت و تولید قسمتهای مورد نیاز بسیارمفید وحائزاهمیت باشد و تنظیم قراداد و تعیین هزینه ها و تحویل کارطبق نقشه ای واضح و مستند صورت پذیرد. همچنین با دراختیارداشتن یک نقشه نهایی و مشخص ، ازابتدای کارمیتوان ترتیب و توالی مراحل اجرا و تامین مصالح موردنظر راتعیین کرد وازتداخل کارها، دوباره کاریهای بی مورد ، سردرگمی ، ونتیجتاٌ اتلاف وقف و هزینه جلوگیری نمود .

  بازسازی

  بازسازی

   شرکت خانه معماری شریف با سالها تجربه حرفه ای، و به یاری کادرطراحی واجرایی ماهرخود همچنانکه در تصاویر نمونه هایی از پروژه های اجراشده توسط این شرکت ملاحظه می نمایید بااصلاح نقشه معماری ساختمان، مقاوم سازی، عایق بندی مناسب، بهینه سازی مصرف انرژی، نصب سیستمهای هوشمند، طراحی واجرا دکوراسیون داخلی، نورپردازی حرفه ای وسایرخدمات مرتبط، ساختمانهای قدیمی و فرسوده را به بناهایی مدرن، مقاوم، زیبا وراحت تبدیل می کند.

 بازسازی

بازسازی

  بازسازی

 بازسازی

 بازسازی

بازسازی 

 بازسازی

 بازسازی

 بازسازی

 بازسازی

 بازسازی

 بازسازی

 

بازسازی

 بازسازی

 

 

مسیر سایت